‘Leerlingen uit praktijkonderwijs zijn niet altijd werkfit’

Als projectleider is Liesbeth van der Vegt vanuit Projecten LTO Noord betrokken bij het ontwikkelbedrijf, speciaal bedoeld om jongeren aan het werk te helpen in de land- en tuinbouw. Dit interview met haar verscheen onlangs in Nieuwe Oogst.

Waarom zet LTO zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
‘We willen aandacht hebben en houden voor dit maatschappelijke vraagstuk en zien tegelijkertijd mogelijkheden om werkzaamheden op het boerenbedrijf in te vullen. We kennen al genoeg voorbeelden van mensen met een beperking die prima functioneren op zorgboerderijen, dus de mogelijkheden zijn er.’

Voor welke boeren en tuinders bieden jongeren met een rugzakje kansen?
‘Allereerst is de klik tussen werkgever en werknemer belangrijk. Zonder klik gaat het gewoon niet werken. Verder hebben mensen met een beperking extra begeleiding nodig die je als werkgever moet bieden. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je als ondernemer elke dag uitlegt hoe het werk wordt gedaan, zelf als het repeterend is.’

Wat voegen ontwikkelbedrijven precies toe?
‘Voor een groep jongeren zijn het reguliere schoolsysteem en de doorstroom naar het mbo te hoog gegrepen. Tegelijkertijd merken we dat deze leerlingen nog niet werkfit zijn. ‘Vier agrarische ondernemers brengen de jongeren via dit project eerst werknemersvaardigheden bij, zoals op tijd komen. Vervolgens helpen ze hen bij het vinden van een plek bij andere boeren of tuinders. Deze tussenstap kan teleurstellingen voorkomen, zoals jongeren die vastlopen bij een regulier bedrijf.’

Dit proefproject loopt in Noord-Nederland. Wat willen jullie opleveren?
‘Allereerst een eerlijk verhaal voor agrarische ondernemers, zodat zij weten waar ze precies aan toe zijn qua begeleiding en regelgeving. We hopen een gereedschapskist te ontwikkelen waarmee we boeren en tuinders kunnen ontzorgen met structuur aanbrengen in de werkzaamheden en de wet- en regelgeving. ‘Vervolgens willen we dit concept uitrollen over Nederland. Er is genoeg werk, maar het aanbod van geschikte werknemers is beperkt. Daarom denken we meer in functies dan in complete banen. Jongeren kunnen erkende certificaten krijgen voor onderdelen van het werk, zoals maaien of melken.’

Het doel is100.000 banen voor 2026. Gaat dat lukken?
‘Ik wil me niet laten leiden door quota, maar ik zie wel volop kansen bij kleinere werkgevers in de landen tuinbouw. Van oudsher zijn mensen met een beperking al werkzaam in de agrarische sector. Daar mogen we best trots op zijn.’

Bron: Michiel Elands, Nieuwe Oogst, 12-08,2017

 

No Comments Yet.

Leave a comment