Lagere kosten door minder energieverbruik

Melkveehouder Nik Mulder in Wijhe (Ov.) bouwde tweejaar geleden een nieuwe stal en besteedde daarbij veel aandacht aan energiebesparing. De komende jaren gaat hij mogelijk energie winnen uit mest om het bedrijf energieneutraal te maken.

‘We hebben een stal gebouwd voor ongeveer 200 koeien. Als mijn vader in de toekomst een stapje terug doet, komt het meeste werk op mij neer. Daarom heeft arbeidsgemak een grote rol gespeeld bij de gemaakte keuzes’, vertelt Mulder. ‘We melken bijvoorbeeld de koeien met drie melkrobots en voeren met een volautomatisch voersysteem. Energieverbruik was hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Dat heeft bij het melksysteem bijvoorbeeld geleid tot de aanschaf van een frequentiegeregelde vacuümpomp en een warmteterugwinningssysteem in combinatie met een voerkoeler. Het automatisch voeren kost ongeveer vijf euro per dag aan elektriciteit. Daar staat tegenover dat we behoorlijk besparen op het verbruik van diesel. We hoeven niet dagelijks een trekker voor een voermengwagen te laten draaien.’

Als lichtbron in de stal heeft Mulder gekozen voor energiezuinige Ledverlichting. ‘Ledverlichting is volwassen geworden en nu een prima optie voor koeienstallen. In de oude stal hadden we natriumlampen. Destijds ook een energievriendelijke keuze, maar niet gebruikersvriendelijk vanwege het gele licht. Ze zorgden ook nog eens voor lichtvervuiling buiten de stal.’

Mulder heeft het dak van zijn werktuigenberging vol gelegd met zonnepanelen. Daarmee wekt hij ongeveer 30.000 kWh per jaar op en voorziet daarmee in een deel van zijn elektriciteitsbehoefte.

Dit jaar kreeg de melkveehouder bezoek van René Jansen, toezichthouder bij de Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland. Het bezoek was onderdeel van de pilot Expertisecentrum Energiebesparing. ‘Met de pilot willen we helder krijgen waar de ondersteuningsbehoefte van agrarische ondernemers ligt’, vertelt Wouter Veefkind.

‘En zijn ervaringen  meenemen in een aanpak die ondernemers stimuleert om energiebesparende maatregelen te nemen.’ We werken in deze pilot  samen met RVO en verschillende Regionale Uitvoeringsdiensten.

Boeren willen wel

Toezichthouder Jansen merkt dat ondernemers die hun bedrijf ontwikkelen doorgaans open staan voor het toepassen van energiebesparende maatregelen. ‘Melkveehouder Mulder is een goed voorbeeld. Op dit bedrijf kom je bijna alle best beschikbare technieken tegen.’ Volgens Jansen kan het nog beter als adviseurs die agrariërs helpen bij het maken van plannen, meer kennis over energiebesparende mogelijkheden zouden hebben.

‘Als toezichthouder laat ik het ook niet na om energiegunstige keuzes met ondernemers te bespreken. Het Activiteitenbesluit verplicht bedrijven met een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kuub gas om te kiezen voor de best beschikbare technieken. Wij komen echter pas bij een boer op bezoek als hij al ver gevorderd is met zijn plannen. Een bedrijfsadviseur zit al in het voortraject met een ondernemer om tafel. Daar verdient energieverbruik meer aandacht.’

Melkveehouder Nik Mulder benadert energiebesparing vooral zakelijk. ‘Natuurlijk willen we zo duurzaam mogelijk werken. Maar voor een melkveebedrijf is het in de hand houden van de kostprijs essentieel. Daarom wil ik energiebesparende maatregelen terug kunnen verdienen. Binnen vijf tot tien jaar, anders vind ik het risico te groot.’

Project Energiebesparing in akkerbouw

In Groningen is net het tweede deelproject van de pilot Expertisecentrum Energiebesparing van start gegaan, gericht op de akkerbouw en in samenwerking met Omgevingsdienst Groningen. Koelen en bewaren zijn  belangrijke onderwerpen als het om energie gaat.

‘We brengen verschillende akkerbouwers een bezoek om te bekijken of en waar energie bespaard kan worden. Daarnaast bieden we ondernemers begeleiding bij de keuze voor maatregelen en het beoordelen van offertes. We willen hiermee onderzoeken of akkerbouwers meerwaarde zien in een begeleidingstraject en of het daadwerkelijk leidt tot energiebesparing’.

No Comments Yet.

Leave a comment