‘Kuubkistenreiniging: kwestie van bewustwording en heldere wetgeving’

‘Aan de bewustwording ligt het bij de meeste telers en akkerbouwers niet meer hoor’ zegt Margreet Jongema, projectleider van het project ‘Innovatie, voorlichting en demonstratie kuubskistenreiniging’.

‘De wet- en regelgeving rond het onderwerp spoelwater van kuubskistenreiniging  is best lastig te vinden en om te lezen. Daarom hebben we de afgelopen maanden  op verschillende bijeenkomsten waar veel akkerbouwers en telers kwamen, aandacht gevraagd voor het onderwerp, meestal met heel eenvoudige middelen: een paar kuubskisten, een hogedrukreiniger en een paar posters. De meeste akkerbouwers en telers blijken al tamelijk goed op de hoogte van het feit dat ze geen ‘vuil’ water mogen lozen op het oppervlaktewater.’ Wel kregen we heel wat vragen en ideeën van telers over alternatieve maatregelen die mogelijk binnen de wettelijke kaders passen.

In de akker- en tuinbouw (met name bij de teelt van pootaardappelen, uien, bollen, fruit en vaste planten) worden kuubkisten gebruikt voor het opslaan en bewaren van gewassen. Deze kisten raken vervuild, door ziektekiemen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Het schoonmaken van kisten levert een milieuprobleem op. Het spoelwater loopt bij veel bedrijven van het erf in de sloot en komt het zo in het oppervlaktewater. De vraag is: hoe kan emissie van spoelwater  naar het oppervlakte water worden voorkomen?

Keuze
Margreet: ‘In het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil LTO Noord de sector informeren over mogelijkheden voor kuubkistenreiniging die passen binnen de wet- en regelgeving. Middels voorlichting en demonstratie wordt in dit project, dat wordt uitgevoerd door CLM en Projecten LTO Noord, helder welke keuzemogelijkheden er zijn. Daarbij wordt samengewerkt met de waterschappen: Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest, Zuiderzeeland, Hunze en Aa’s’.

Machinebouwers kuubskistenreinigers
Margreet vertelt verder: ‘Een commissie bestaande uit pootgoedtelers, medewerkers van waterschappen, van LTO Noord, van Fedecom (branchevereniging voor mechanisatietechniek) en van de handelshuizen heeft begin deze zomer drie machinebouwers geselecteerd voor deelname aan het project, namelijk: Mechanisatiebedrijf Veenma uit Dokkum, Mechatec uit Tollebeek en APT BV / Renne Kistenreiniging uit Biddinghuizen. Deze drie gaan hun systemen aanpassen (zodat ze voldoen aan de actuele regelgeving) met begeleiding vanuit het project.  De systemen krijgen de mogelijkheid om in de dagelijkse praktijk van het kistenwassen uitgetest te worden, dat gaan we dit najaar organiseren.’

Toolboxwater.nl
Daarnaast worden In het project –  met de waterschappen – de alternatieven getoetst die boeren ons aandragen. Zowel de alternatieven die passen binnen de wetgeving, als de wetgeving zelf, worden gepubliceerd op de  site www.toolboxwater.nl/ kistenwassers. Op deze site staat ook een registratieknop, iedere geïnteresseerde die zich hier registreert ontvangt dit najaar automatisch (via de e-mail) nieuws over de systemen, de alternatieven en de wet- en regelgeving.

Meer informatie: mjongema@projectenltonoord.nl /www.toolboxwater.nl/kistenwassers

No Comments Yet.

Leave a comment