Meer doen met mest in de Kunstmestvrije Achterhoek

Een goed, milieuvriendelijk product maken uit dierlijke mest als vervanger van kunstmest.  Dat is het doel van Kunstmestvrije Achterhoek. Collega Kees Kroes is projectleider van deze pilot. In onderstaand artikel van de provincie Gelderland geeft hij uitleg. 

Meer doen met mest: Europese primeur in de Achterhoek. Overtollige mest afvoeren en tegelijkertijd kunstmest invoeren. Dat klinkt wat onlogisch. Kan het anders? Niet binnen bestaande wetten en regels. Wel als experiment met Europese toestemming. De pilot Kunstmestvrije Achterhoek heeft veel voordelen. Kees Kroes van Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO) legt het uit.

Kunstmest of dierlijke mest

‘Kunstmest gebruiken we in Nederland om gewassen snel te laten groeien’, zegt Kees Kroes, projectleider Kunstmestvrije Achterhoek. ‘Dat is in ons land nodig, maar de productie van kunstmest kost veel energie en fosfaat en kalium zijn eindige grondstoffen.’ Volledig gebruik van dierlijke mest ligt dan voor de hand. Maar ook daar zit een luchtje aan. ‘Dierlijke mest in de bodem benutten kost veel tijd’, zegt Kees Kroes. ‘Het bevat namelijk ook organische stikstof. Als je mest in de late zomer op het land verspreidt, kan er in de herfst nog te veel stikstof in de grond zitten. Dat kan effect hebben op de kwaliteit van het grondwater en de drinkwatervoorziening.’

Uitzondering op regels

In Europa gelden strenge regels voor het gebruik van dierlijke mest en kunstmest. Maar ook voor de beschikbaarheid van schoon drinkwater en de maximale hoeveelheid stikstof in de bodem. Europese richtlijnen zijn in Nederland uitgewerkt in de Meststoffenwet en het Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Kunstmestvrije Achterhoek is een uitzondering op de standaardregels. Kees Kroes: ‘De pilot is tot stand gekomen in samenwerking met LTO, de provincie, de regio Achterhoek en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De pilot geldt voor een beperkt aantal boeren en is door de Europese Commissie goedgekeurd.’ Ook het ministerie van LNV onderstreept het belang van de pilot, die volgens een woordvoerder van LNV moet leiden tot criteria voor het veilige en schoon gebruik van producten uit mestverwerking.

Kunstmestvrije Achterhoek

Een goed, milieuvriendelijk product maken uit dierlijke mest als vervanger van kunstmest. Dat is het doel van Kunstmestvrije Achterhoek. De pilot koppelt bestaande processen van de Gelderse bedrijven: Groot Zevert (Beltrum), Agrogas (Varsseveld) en GreenFerm (Apeldoorn). Deze bedrijven scheiden dierlijke mest in mineralen, organische stof en water. Daarnaast worden producten uit de slibverwerking gebruikt. Kennisinstellingen ondersteunen de pilot en de provincie draagt 1 miljoen euro bij. ‘Er zijn meer pilots in Europa’, zegt Kees Kroes. ‘Maar in dit project maken we als eerste een hoogwaardig natuurlijk product uit dierlijke mest. Dit product voldoet aan nieuwe Europese regels. De hoeveelheid bemesting blijft gelijk, maar we benutten nu de grondstoffen uit de regio.’

Circulaire economie

Dierlijke mest bestaat vooral uit fosfaat, stikstof, kalium, organische stof en water. Hergebruik van de organische stoffen heeft veel voordelen. Minder invoer van kunstmest, minder mesttransport, betere benutting van mineralen en meer opwekking van duurzame energie. Ook de biodiversiteit van de bodem verbetert: de grond houdt voedingsstoffen en water langer vast. Dat verhoogt de weerstand tegen ziekten en plagen. Fosfaat wordt gebruikt op plekken buiten de Nederlandse landbouwsector, waar er een tekort is. Door een afzetmarkt te creëren van eindproducten in de regio ontstaat een circulaire economie. De pilot Kunstmestvrije Achterhoek loopt van 2018 tot en met 2021. In deze periode kan het aantal deelnemende melkvee en akkerbouwbedrijven uitgroeien van 10 tot maximaal 150.

Bron: www.gelderland.nl

No Comments Yet.

Leave a comment