Korte Ketens in het Liemers Landschap

De belangstelling voor voedsel uit de eigen streek groeit. Partijen in De Liemers haken aan op die trend met het project Korte Ketens in het Liemers Landschap. ‘Daarmee hopen we kansen te creëren voor ondernemers en tegelijk te werken aan de betrokkenheid van burgers bij de agrarische bedrijven in onze regio’, vertelt Karolien Hupkes, agrarisch ondernemer in Didam. Zij is mede-initiatiefnemer en een van de kartrekkers van het project.

In een korte keten legt voedsel een korte weg af van het land naar het bord. Zo weten consumenten precies wat ze eten en steunen zij tegelijkertijd de regionale ondernemers en producenten. ‘Korte Ketens in het Liemers Landschap’ verbindt alle partijen om lokaal voedsel succesvol te vermarkten. Marktpartijen, producenten en lokale overheden gaan aan de slag met de kansen die korte ketens voor onze regio kunnen bieden.’ Een belangrijke vraag die volgens Hupkes in het project beantwoord moet worden is ‘hoe bereik je de consument’? ‘Dat is lastig. Consumenten zijn we allemaal. En we zeggen allemaal dat we lekker willen eten uit de regio. Maar de praktijk is weerbarstig. Dat merk ik ook bij mezelf. De vraag is hoe we dat kunnen doorbreken’, aldus Hupkes.

De tijd is rijp

‘Lokaal voedsel is iets waar diverse ondernemers al jaren mee bezig zijn maar we zien nu dat een grotere groep consumenten belangstelling krijgt voor voedsel. Daarom lijkt de tijd rijp voor het vormen van korte ketens’, zegt Heidi Uenk, projectleider Projecten LTO Noord. Binnen het project organiseert Uenk onder meer workshops voor ondernemers. ‘We helpen ondernemers met inspirerende sprekers en praktische tips verder om hun idee rondom produceren in de korte keten concreet te maken. Ondernemers gaan naar huis met een verdieping van hun businesscase. Van dromen naar doen’, vertelt Uenk.

Boeren vormen landschap

Het project probeert een link te leggen tussen producten in het winkelschap en het Liemers landschap. ‘We willen consumenten duidelijk maken dat ze met het kopen van producten uit de regio een bijdrage leveren aan het landschap dat door de eeuwen heen voor een belangrijk deel door boeren is gevormd’, aldus Uenk.

Overheden

Lokale overheden zijn een belangrijke partij in het project. ‘Overheden zijn cruciaal als het gaat om het mogelijk maken van nieuwe initiatieven. We hopen dat het project bijdraagt aan een goede faciliterende rol van gemeenten in onze regio. Belangrijk is dat ambtenaren en ondernemers elkaar snappen. En dat overheden meedenken in kansen en mogelijkheden’, stelt Hupkes. Financiering van het project gebeurt voor een deel met Europees en provinciaal geld, de zogenoemde POP3-subsidie. Daarnaast levert LTO Noord Fondsen een financiële bijdrage.

Dit artikel is geschreven door Berrie Klein Swormink voor Projecten LTO Noord. Het verscheen eerder in Nieuwe Oogst.  

No Comments Yet.

Leave a comment