Koplopers in energie-efficiency

Het afgelopen jaar mocht ik veel bedrijven bezoeken. Wat mij opvalt is dat agrarische ondernemers al een groot aantal maatregelen nemen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. We realiseren ons lang niet altijd dat we als landbouwsector met het besparen van gemiddeld 2,9 % op het energieverbruik per jaar een van de koplopers zijn in energie-efficiency. De sector loopt hiermee ver vooruit op de doelstelling van 1,5 procent per jaar.

Waarom lopen we zo hard voor energiebesparing? De reden is simpel; het is een makkelijke manier om geld te besparen. De sector voorziet nu al voor 66% in haar eigen duurzame elektriciteitsbehoefte. De markt wordt snel volwassen.

'Je verliest jaarlijks geld als je geen energie bespaart'

In 2015 werden erkende maatregelen doorgerekend die onderdeel gaan vormen van de wettelijke energiebesparingsverplichting in het Activiteitenbesluit. Ik stelde deze maatregelen op voor de landbouwsectoren in samenwerking met de werkgroep Landbouw. De lijst met erkende maatregelen dient als hulpmiddel. Het zijn energiebesparende maatregelen die in maximaal vijf jaar zijn terugverdiend en eenvoudig toe te passen zijn. Je verliest geld als je het niet doet.

Stimuleren in plaats van reguleren

Dat zei Douwe Monsma toen we een bijeenkomst organiseerden op zijn akkerbouwbedrijf. Binnen een van de pilots is een samenwerking ontstaan tussen RVO, de RUD IJsselland (Gemeente Olst Wijhe) en LTO Noord. Zo ga ik mee bij een tiental milieucontroles om te kijken of de erkende maatregelen genomen zijn en of onze communicatiedragers aansluiten bij de behoefte. Wat mij opviel is dat de handhaver met een realistische en heldere blik kijkt naar de bedrijfssituatie. Hij  stimuleert in plaats van reguleert en denkt mee met de ondernemer. Je hebt toch altijd een beetje weerstand tegen regels. Deze manier van benaderen zou ik ook andere toezichthouders aanraden.

Focus op kernactiviteiten

Ondernemerschap vraagt ook om focus op de kernactiviteiten: daarom heb ik wel bewondering voor ondernemers waar zoveel regels op worden uitgestort. In de pilot wilden we graag uw ervaringen weten. Om u zo op een goede manier te ondersteunen, zodat we als sector nog efficiënter met energie kunnen omgaan. We starten binnenkort met een pilot voor akkerbouwers in Groningen.

Verstevigen positie is kansen grijpen

Om agrarische ondernemers te helpen aan de slag te gaan met energiebesparingsmaatregelen, zijn we bezig met het ontwikkelen van handige praktijkbladen. Zij vinden hier per maatregel een omschrijving wat het kost, wat het  oplevert en welke subsidiemogelijkheden er zijn. Deze plaatsen we op onze themapagina Klimaat en Energie. We zijn als landbouwsector de goede weg ingeslagen, en ik zie ook nog genoeg kansen en mogelijkheden om elk jaar meer energie en dus geld te besparen. Daar helpen ik en mijn collega’s ondernemers graag bij. Zo verstevigen we onze positie als een van de koplopers in energie-efficiency.

Collega Wouter Veefkind werkt een deel van zijn tijd voor het LTO Noord Programma Klimaat en Energie. Deze blog schreef hij voor LTO Noord leden op de themapagina Klimaat en Energie.

No Comments Yet.

Leave a comment