Kleine windmolen goede aanvulling op zonnepanelen

Projectleider duurzame energie Wouter Veefkind merkt animo voor kleine windmolens onder boeren in Utrecht. De provincie staat windmolens tot 20 meter ashoogte toe, maar gemeenten moeten het wel opnemen in hun bestemmingsplan. Veefkind is onder andere betrokken bij het project energieneutrale melkveehouderij Utrecht.

Kleine windmolens, met een ashoogte tot 20 meter, passen goed in het traject naar een energieneutrale melkveehouderij in Utrecht. Dat vinden de provincie, Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscoöperatie West. Inzet van de sector is om in 2020 een kwart van de elektra te verbruiken van 2014 door besparing en duurzame energie.

Onder boeren in Utrecht is veel animo voor deze kleine windmolens, merkt Wouter Veefkind van Projecten LTO Noord. Ruim honderd melkveehouders hebben al interesse getoond. Provincie Utrecht staat de kleine windmolens toe.

Het is aan de gemeenten of zij het opnemen in hun bestemmingsplan. Met name in Utrecht-West hebben enkele agrarische ondernemers inmiddels een kleine windmolen gekocht. 'Gemeente Ronde Venen jucht het toe. Het is een groene gemeente.'

Goede aanvulling

Volgens projectleider Greet Ruitenberg van Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht is het heel lang stil geweest in Utrecht rond windmolens. 'De markt verandert. Dit type windmolen krijgt veel aandacht. De belangstelling voor duurzame energie neemt toe. Men ziet bovendien in dat zonne-energie en een biovergister niet voor iedere melkveehouder een oplossing is.'

Veefkind vindt een kleine windmolen ideaal voor het elektriciteitsnetwerk. 'Het is een goede aanvulling op zonnepanelen. Windmolens leveren vooral in de nacht en in de winter, op momenten dat er geen zonnestroomproductie is.'

Bouwblokken

Nadeel vindt Veefkind dat nog niet iedere gemeente het duidelijk in het bestemmingsplan heeft opgenomen. Bovendien mag op dit moment de molen alleen op bouwblokken worden geplaatst. 'Als je het puur energetisch en economisch bekijkt, is het veel rendabeler om een windmolen buiten het bouwblok te plaatsen.'

SDE-subsidie

Een kleine windmolen kost zo'n 52.000 euro, inclusief plaatsing. Voor een kleine molen kan SDE-subsidie worden aangevraagd.

Lees het volledige artikel op Nieuwe Oogst.

No Comments Yet.

Leave a comment