Keuzestress…

Het jaar loopt op z’n einde. De maand december ligt voor ons. En dan slaat bij mij de keuzestress toe.  Wat worden de doelen en thema’s voor volgend jaar? Welke projecten of collega’s wil ik in mijn column nog in het zonnetje zetten? Iedereen is mij dierbaar en alle opdrachten die wij uitvoeren zijn van toegevoegde waarde voor boeren en tuinders. Maar, in welk project maken wij echt het verschil?  Het is dan belangrijk om helder te hebben vanuit welk gezichtspunt je dat bepaalt. Vanuit de boer, de tuinder, de sector, de regio, het thema…. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ik kies niet. Mijn collega’s bij Projecten LTO Noord maken iedere dag het verschil. Zij werken dagelijks samen met boeren en tuinders aan concrete resultaten. Hiervan hebben wij tientallen voorbeelden. En allemaal met concrete resultaten in het belang van de maatschappij, de ondernemer of zijn omgeving.

Talloze voorbeelden

Een schoner erf en daarmee schoner water. Een duurzame stal voor mens, dier en milieu. Energieopslag om te gebruiken op het eigen bedrijf. Groene linten in het landschap voor meer biodiversiteit. Mogelijkheden creëren voor ontmoetingen tussen burgers en boeren. Bewustwording dat de asbest deadline op ons af komt. Locaties waar ondernemers hun producten rechtstreeks aan de consument aanbieden. Herstructurering van bestaande glastuinbouwgebieden, waardoor ondernemers weer ontwikkelkansen hebben. Samen met belanghebbenden een gebiedsanalyse uitwerken, om te komen tot een voorstel voor het nemen van maatregelen en een inrichtingsplan. Allemaal onderwerpen waar we ons mee bezighouden, ook in 2019!

Ondernemerschap

Maar er is meer. Ook ondernemerschap en werkgeverschap zijn onderwerpen waar we aan werken. Welke instrumenten ondersteunen ondernemers in hun bedrijfsvoering? Hoe kan regelgeving positief vertaald worden naar een ondernemersplan? Hoe vind je goed opgeleide mensen die beschikbaar zijn voor het vele werk in de agrarische sector? Allemaal vragen die we in onze projecten beantwoorden.

Werken voor een sector die er toe doet

Iedere dag werk ik met plezier voor en met boeren en tuinders en mijn collega’s bij LTO Noord en Projecten LTO Noord. Projectmatig werken aan concrete resultaten voor een sector die er toe doen in Nederland, wie wil dat nu niet. En de keuzestress? Die is met het schrijven van deze column als sneeuw voor de zon verdwenen.

Evelien Kloosterboer

No Comments Yet.

Leave a comment