Duurzaamheid versnellen met kennisvouchers in Hardenberg

Projectleider Yvette van Wichen helpt de gemeenten Hardenberg en Ommen met het versnellen van de verduurzaming van de landbouw. Samen met de Aeres Hogeschool en LTO-bestuurder Berny Remerink organiseerde ze een sessie met tien ondernemers uit verschillende sectoren.

In deze bijeenkomst zijn verschillende thema’s gedefinieerd en deze zijn in kleine groepen van een paar ondernemers verder verkent. Ze vroeg hen met welk duurzaamheidsthema ze aan de slag willen en waar ze dan tegenaan lopen. De Aeres Hogeschool leverde lectoren om de projectplannen verder uit te werken en samen met Projecten LTO Noord werd financiering gezocht bij de Kennispoort Zwolle.

“Daar kun je een kennisvoucher aanvragen. De sessies met de ondernemers leidde vooralsnog tot twee concrete projectplannen. Voor een ervan hebben we nu financiering via de kennisvouchers van de Kennispoort, aangevuld met inleg van de ondernemer en Center of Expertise-gelden via de Aeres Hogeschool”, vertelt Yvette. Studenten nemen de praktische uitvoering van de onderzoeksvragen op zich.

De goedgekeurde aanvraag is die van een pluimveehouder die eigen grasklaverteelt wil inzetten als eiwitbron voor zijn legkippen. Hij wil brokjes laten persen van verschillende grasklavermengsels. De ondernemer moet de aanvrager zijn van de kennisvoucher. Yvettes taak was om de vragen scherp te krijgen en de ondernemer te helpen met de aanvraag.

“Het is heel leuk om op zo’n kleinschalige manier, want we spraken binnen een thema met 5 á 6 ondernemers, een mooie financiering  en inzet van studenten te kunnen regelen voor een echte praktijkvraag”, vertelt Yvette enthousiast.  De overige, meest kansrijke, onderzoeksvragen worden momenteel verder uitgewerkt. Daarvoor worden ook kennisvouchers aangevraagd.

No Comments Yet.

Leave a comment