Kennisnetwerken kalveropfok van start

Het project Kennisnetwerken kalveropfok gaat van start. In dit project staat de uitwisseling van kennis en ervaringen voor betere kalveropfok centraal. Het kalveropfokproject is een gevolg van een succesvolle pilot in de Gelderse Vallei afgelopen voorjaar. LTO Nederland organiseert samen met de zuivelorganisaties door het hele land kennisnetwerken voor melkvee- en kalverhouders over kalveropfok. Projectleider Fleur Bartels van Projecten LTO Noord coördineert de netwerken.

Het doel van het project is om duurzaamheid van het vee te benadrukken, aangezien dit een steeds belangrijker item is in de sector. Met name de opvang van jonge kalveren is een duidelijk aandachtspunt geworden. Gezonde kalveren zijn van belang voor de melkveehouder en ook voor de kalverhouder. Hoe gezonder de kalveren hoe beter het rendement dat ze opleveren; of dat nu is als melkkoe of als vleeskalf.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het organiseren van 21 kennisnetwerken; 13 in LTO-Noord gebied, 7 in ZLTO en 1 door LLTB. Projecten LTO Noord heeft een overal coördinerende taak in zowel organisatie als communicatie.

Tijdens de kenniswerkbijeenkomsten zullen deskundigen, waaronder de GD, dierenartsen en jongveespecialisten, de laatste inzichten op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn delen. Hiervoor zijn verschillende partijen betrokken, o.a. GD, verschillende dierenartspraktijken, Wageningen University & Research en voerleveranciers. De volgende onderwerpen komen  onder andere komen aan de orden:

  • afkalf/biestmanagement/diarree
  • Infectieziektes/diagnostiek en onderzoeken
  • Voeding/huisvesting van het jonge kalf.
  • transportstress
  • nieuw opfokconcept

Naast het opdoen van kennis zal er ook veel aandacht zijn om te leren en te ervaren hoe het is op het bedrijf uit een andere sector. De kennisnetwerken bestaan namelijk uit twee bijeenkomsten; de eerste bijeenkomst vindt plaats op een melkveebedrijf en de tweede wordt georganiseerd bij een kalverhouder. Hierdoor wordt ook gecreëerd dat de twee verschillende sectoren “elkaars taal” gaan begrijpen.

Aanmelden
De netwerken starten vanaf november 2016 en inschrijven kan tot 21 oktober. Voor LTO-leden is deelname gratis. Voor niet-leden bedragen de kosten 50 euro.

Kalverhouders kunnen zich niet meer aanmelden.
Meer informatie? Stuur een e-mail naar Fleur Bartels.

 

 

59

No Comments Yet.

Leave a comment