Kennisnetwerk kalveropfok “samen doen en samenwerken”

Onlangs was er een uitzending van RAMBAM over kleine kalveren en over de productie van groene stroom. Te kleine kalveren is een veel besproken onderwerp afgelopen jaar. LTO-vakgroepen Melkveehouderij en Vleeskalverhouderij hebben daarom met andere sectorpartijen het plan Totaalaanpak Vitaal, Gezond en Duurzaam Kalf opgesteld. Een onderdeel hiervan is het project Kennisdeling vitale, gezonde en duurzame kalveren (alias kennisnetwerken “kalveropfok”).

Kennisdeling en goede samenwerking essentieel voor goede start van het kalf

Deze kennisdeling heeft tot doel het verbeteren van diergezondheid en de kwaliteit van de kalveropfok. Experts, kalverhouders en melkveehouders gaan tijdens een aantal bijeenkomsten met elkaar in gesprek over verschillende facetten van de opfok van kalfjes. Niet alleen kennisdelen is belangrijk, maar ook een goede samenwerking tussen de melkveehouder en de kalverhouder is belangrijk. Dat stimuleren we op deze manier.

Melkveehouder kan zijn voordeel doen met goede samenwerking kalverhouder

Eerlijk gezegd ben ik best verbaasd over het feit dat er weinig interactie is tussen de melkveehouder die het kalf levert en de kalverhouder die het kalf afmest. Want, door een goed contact met de kalverhouder en de terugkoppeling die je van hem krijgt, kan je als melkveehouder je voordeel doen. Met name op het gebied van je eigen opfok en bedrijfsmanagement. Een goede interactie tussen melkveehouder en kalverhouder is een eerste, broodnodige stap, om het probleem van de te kleine kalfjes aan te pakken. En ook om het antibiotica gebruik te verlagen. Want het is zonneklaar dat als het kalf de eerste uren van zijn leven geen goede start heeft gehad bij de melkveehouder, dit gevolgen heeft voor de rest van zijn leven bij de kalverhouder.

Geloof in cultuurverandering

Het is goed dat er kritische programma’s zijn die onderwerpen aan de kaak stellen. Er komt een discussie los en zo ontstaan er veranderingen. Het is alleen heel jammer dat ze in zo’n uitzending geen alternatieven laten zien of dat wat er wél goed gaat. Ook initiatieven die genomen worden om zaken te verbeteren, worden meestal niet belicht. En bovendien, er is geen enkele boer die een kalf of een ander dier opfokt met als enige doel ze te euthaniseren. Boeren hebben passie voor hun vee en werken hier dag en nacht voor. Jammer dat de agrarische sector door de eenzijdige belichting in programma’s als RAMBAM zich steeds weer moet verdedigen. Wat de te lichte kalfjes betreft: we werken hard aan verbeteringen en een cultuuromslag. Dat heeft tijd nodig. Ik geloof er zeker in dat het gaat lukken!

Fleur Bartels,
Projectleider duurzame veehouderij Projecten LTO Noord.

No Comments Yet.

Leave a comment