Kaskrakers voor glastuinbouw

Het leek glastuinbouwer Koen Kreling leuk om filmpjes op social media te posten over de glastuinbouw met daarin een prominente rol voor jongeren. Maar hoe dat te realiseren? Mede dankzij (communicatie)projectleiders Ilona Baan en Mirthe Post wordt zijn plan werkelijkheid: lees in onderstaand artikel dat onlangs in Nieuwe Oogst stond meer over Kaskrakers in de Glastuinbouw.

Bij het project ‘Kaskrakers’ draait het om het maken van filmpjes samen met jongeren. De filmpjes gaan over verschillende aspecten binnen de glastuinbouw, zoals gewasbescherming en verlichting. De verspreiding hiervan via sociale media draagt bij aan een beter beeld van de glastuinbouw. De bedenker van het concept waarop het project ‘Kaskrakers’ is gebaseerd, is Koen Kreling van Diamond Flowers in Zuilichem.

‘Het was ruim een jaar geleden. Ik wilde iets doen tegen de negatieve geluiden die je vaak hoort over de tuinbouw’, vertelt de glastuinder. ‘Filmpjes posten op sociale media leek me een goed middel. Het is een laagdrempelige manier om een groot publiek te bereiken.’

Betere binding tussen sector en maatschappij

Kreling bracht zijn idee onder de aandacht van het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen. Dat leidde tot ‘Kaskrakers’, dat moet bijdragen aan een betere binding tussen de glastuinbouw en de maatschappij. ‘Een bekende activiteit van de glastuinbouwsector met hetzelfde doel is Kom in de Kas, een open dag op glastuinbouwbedrijven die ieder jaar duizenden bezoekers trekt’, vertelt Ilona Baan van Projecten LTO Noord en projectleider van ‘Kaskrakers’. ‘Kom in de Kas trekt vooral gezinnen met jonge kinderen en ouderen. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar zie je weinig. Juist die groep willen we met ‘Kaskrakers’ via sociale media bereiken.’

Online inkijkje

Het project ‘Kaskrakers’ wil mensen door korte filmpjes een online inkijkje geven in bedrijven en thema’s die in de glastuinbouw spelen. De filmpjes worden vanaf april, in aanloop naar Kom in de Kas 2019, op sociale media gepubliceerd. Baan zocht contact met een mediaopleiding met de vraag om een format te ontwikkelen voor filmpjes die jongeren ook echt bekijken. ‘Hoofdrolspelers in de filmpjes zijn jongeren tussen de 15 en 20 jaar die glastuinbouwbedrijven bezoeken en zich daar van alles afvragen. Dat geeft de mogelijkheid om op een simpele manier uitleg te geven over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld waar producten naartoe gaan, wat een ondernemer doet om duurzaam te produceren en hoe een werkdag op een glastuinbouwbedrijf eruitziet.’

Informatief en grappig

Kreling heeft onlangs een eerste filmpje gemaakt op zijn bedrijf en ook een filmpje van een collega mogen bekijken. ‘Dat zag er goed uit. Het filmpje is informatief, maar ook leuk en grappig. Ik verwacht dat jongeren die dit filmpje onder ogen krijgen, benieuwd zijn naar een volgend filmpje.’

Kreling en Baan hopen dat de nieuwe aanpak bijdraagt aan een betere beeldvorming over de glastuinbouw. Kreling: ‘In het nieuws komen vaak alleen negatieve incidenten naar voren. Met deze filmpjes laten we zien hoe het er werkelijk aan toegaat op onze bedrijven.’

Baan voegt toe dat de aanpak van ‘Kaskrakers’ ook voor andere agrarische sectoren geschikt is.

Foto en artikel stonden eerder in de Nieuwe Oogst van 23 maart 2019 en zijn gemaakt door Berrie Klein Swormink.

No Comments Yet.

Leave a comment