Kansen Waterpark gebundeld in brochure

Met het project Waterpark Zuid-Holland wilde LTO Noord ruimte maken voor innovatie en gebruik maken van lokale initiatieven en ideeën. Ondernemers uit het Kagerplassengebied en rondom Ouddorp zijn onder leiding van projectleider Tamar de Jager aan de slag gegaan met de kansen. Dit proces en de gemaakte plannen zijn gebundeld in een brochure.

Waterpark: een nieuw verdienmodel voor het landelijk gebied, dat mogelijkheden biedt voor versterking van de sociale cohesie op het platteland en nieuwe verbindingen met de stad.

'Zelf het roer in handen nemen'

Bert van Leeuwen, rundveehouder uit Warmond was een van de deelnemers aan het project Waterpark Zuid-Holland: ‘Er is hier geen boer die zich alleen bezighoudt met agrarische activiteiten. Bijna allemaal hebben ze een neventak gericht op  recreatie, natuur en water. Om onze kansen met die activiteiten te vergroten, moeten we zelf het roer in handen nemen. Ontwikkelingen niet over je heen laten komen, maar zelf een plan maken. Het belang daarvan neemt toe. Vooral omdat de nieuwe Omgevingswet, die vanaf 2021 geldt, veel ruimte biedt aan nieuwe initiatieven. Boeren zijn de dragers van het landschap en daarmee van de leefbaarheid van het gebied. Dat de agrarische sector hier al jaren marginaliseert, is een zorgelijke  ontwikkeling. Met dit project hopen we te bereiken dat de omgeving zuiniger wordt op de boeren.’

Verbindingen gelegd

Het project is inmiddels afgerond. De verbindingen die zijn gelegd en de kennis die is opgedaan hebben hun vruchten afgeworpen. Zowel de ondernemers rond de Kagerplassen als rond Ouddorp verwachten hier de komende tijd zeker nog hun voordeel mee te kunnen doen. 

Benieuwd naar de ideeën, welke maatregelen er zijn besproken en waar de kansen en mogelijkheden liggen om het Waterpark daadwerkelijk gestalte te geven? Dit en meer is terug te vinden in de brochure van Waterpark Zuid-Holland

Meer informatie

Ziet u ook kansen in uw gebied zoals de ondernemers in het project Waterpark deden? Wilt u dit bespreken, mogelijkheden onderzoeken? Neem contact op met projectleider Tamar de Jager over de aanpak binnen dit project via tdjager@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment