Kansen voor afzet Nederlandse mest op Poolse markt

Afgelopen week heb ik samen met een groep van 10 tot 15 mestverwerkers een bezoek aan Polen gebracht. Dit bezoek was goed georganiseerd door Bureau Mest Afzet, De Boer Op Advies en de Nederlandse ambassade. Binnen het programma Mest & Mineralen houd ik me vooral bezig met het zoeken naar een evenwicht op de mestmarkt. En uiteraard speelt de afzet naar het buitenland daar ook een rol in. Ik wilde graag met eigen ogen zien hoe het in een land als Polen staat met de vraag naar mest en wat de eventuele kansen zijn voor mestafzet vanuit Nederland. Het was een leerzame trip en ik heb zeker een aantal inzichten opgedaan die ik graag met u deel.

Een groot deel van Polen bestaat uit akkerbouw en bos. Veeteelt is er op kleine schaal. Dat betekent dat er weinig mest wordt geproduceerd. Gemiddeld slechts zo’n 25 kg stikstof per hectare. Daarnaast kent het land in de zomer soms lange perioden van droogte. U kunt zich voorstellen dat er een grote behoefte aan organische stof is. Dat zie je ook terug in de gemiddelde opbrengsten per ha. Dat is met een gemiddelde van 3,6 ton graan per hectare nog minder dan de helft van wat een akkerbouwer in Nederland van zijn land haalt! Nederlandse mest vol met organische stof en nuttige nutriënten kan een oplossing bieden. Maar die moet dan wel verantwoord afgezet worden met als doel het zoeken naar een structurele oplossing voor de Poolse boer en een goede verwaarding van het product.

Polen-300x225

Tijdens mijn reis heb ik kennis gemaakt met een Nederlands bedrijf die daar op een goede manier werk van maakt. Zij hebben contact gezocht met een lokale partner die de taal spreekt en precies weet wat de Poolse akkerbouwer nodig heeft. Samen met deze partner leveren zij betrouwbare producten en leggen zij demovelden aan om de  boeren te laten zien wat hun product vol met organische stof met de bodem en de opbrengsten doet. Poolse boeren zijn namelijk net mensen. Ze hebben de neiging om voor ‘prijs’ te gaan. Het mooie is dat je ze met bewijs (betere opbrengsten en minder droogteproblemen) kunt overtuigen om voor ‘kwaliteit’ te gaan. Gecomposteerde mestsoorten met voldoende mineralen en organische stofzijn heel goed geschikt voor de Poolse grond. Met name voor het graan en de koolzaadteelt. Voor de intensievere fruitteelten bieden de gedroogde korrels kansen.

Ik ben er van overtuigd dat met een structurele aanpak de Nederlandse mest veel goeds kan brengen in Polen en ook in vergelijkbare landen. De Poolse markt alleen al is meer dan tien keer zo groot als de Nederlandse markt. Kansen genoeg. Maar verwaarding van het product moet daar wat mij betreft wel centraal bij staan! Ik hoor geregeld geluiden van West-Duitse afnemers over tegenvallende productkwaliteit. Soms kloppen de analyses gewoon niet. Ook wisselt het product van samenstelling en soms zijn de fosfaten slecht beschikbaar omdat ze bij de scheiding teveel gebonden worden aan metaalzouten. Deze praktijken belemmeren een structurele verwaarding van de mooie producten die we hebben.

Dus de wijze les voor de Nederlanders is dat we niet alleen veel mest weg gaan brengen tegen een lage prijs, maar meerwaarde voor het product en de afnemer moeten creëren. Alleen dan is er sprake van een win-win-situatie!

Kees Kroes,

Projectleider Mest & Mineralen.

415

No Comments Yet.

Leave a comment