Juiste trekker-werktuigcombinatie bespaart diesel

Op een melkveebedrijf bestaat 5% van de kostprijs van de melk uit kosten voor diesel.  Met een aantal slimme tips kunnen agrariërs flink besparen. Dat is winst voor het milieu en voor de portemonnee. ”Het scheelt geld” was dan ook de meest genoemde reden om aan de slag te gaan met dieselbesparing.

Dieselverbruik verschilt sterk per melkveehouder

“Uit cijfers van Utrechtse studiegroepen dieselbesparing blijkt dat een melkveehouder gemiddeld 211 liter diesel per ha verbruikt. De 10% bedrijven met het laagste verbruik zitten op 128 liter per ha. Op de 10% bedrijven met het hoogste verbruik gaat er 299 liter per ha. doorheen. Een fors verschil.” aldus Teus Verhoeff van PPP-Agro Advies. “Eerst weten door te meten, daarna zoeken naar besparingsmogelijkheden” is het advies van Verhoeff.

Voorbeeldbedrijf Energieneutrale Melkveehouderij

Op het voorbeeldbedrijf Energieneutrale Melkveehouderij van de familie Peek is het dieselverbruik al in kaart gebracht. Drijfmestuitrijden, snijmaisteelt en voeren nemen ieder 20% van het verbruik voor hun rekening. De grasoogst vraagt 30%. Het verbruik ligt op het bedrijf op 154 liter per ha. Toch ziet Robert Peek ruimte om dit te verlagen door de landwerkzaamheden voor het zaaien van de mais anders aan te pakken. Kijk hier voor meer dieselbesparingstips.

Hoe dieselkosten verminderen

De juiste trekker-werktuigcombinatie, regelmatig onderhoud en ook gas inhouden… Deze en andere tips werden op 30 november besproken tijdens een bijeenkomst over dieselbesparing. De aanwezige agrariërs en loonwerkers luisterden kritisch en geïnteresseerd naar de sprekers. Vooral de praktijkverhalen leidde soms tot verrassende inzichten.

Voermengen kost veel diesel

Melkveehouder Van Bruggen heeft al een zeer laag dieselverbruik (ca. 92 liter per ha). Zijn motto luidt: ”hou het simpel”. In het zomerseizoen lopen de koeien van Van Bruggen dag en nacht in de wei. In de winter zet hij drie keer per week blokken kuilgras voor het voerhek. Als ze er niet meer bij kunnen, schuift hij het aan. Deze wijze van voeren en beweiden is een belangrijke factor in zijn lage dieselverbruik. Daarnaast is hij scherp op de juiste trekker-werktuigcombinatie en worden de meeste werkzaamheden met een trekker van 70 PK en een shovel van 60 PK uitgevoerd.

Bijeenkomst

De bijeenkomst over dieselbesparing werd georganiseerd vanuit het traject Energieneutrale Melkveehouderij. In Utrecht werken we toe naar een energieneutrale melkveehouderij. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt op het bedrijf evenveel energie als het zelf uit duurzame bronnen (zon, wind of biomassa) opwekt. Ook het eigen dieselverbruik en dat van een ingehuurde loonwerker wordt daarin meegenomen. We laten zien dat het kan, wat er voor nodig is, wat het oplevert en wat het kost.

Het traject maakt deel uit van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. De provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West werken samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

No Comments Yet.

Leave a comment