“Scherpte en mensen in hun kracht zetten, dat is mijn uitdaging!”

In oktober 2016 is het unieke project Schoon Erf, Schoon Water van start gegaan. Dit project voeren we samen met Wetterskip Fryslân, AJF en de NMV uit. Met een sterk  projectteam dat goed op elkaar ingespeeld is, maken we alle Friese melkveehouders enthousiast om mee te werken aan het verminderen van erfafspoeling om op die manier een heffing van Wetterskip Fryslân te voorkomen. En het loopt! Een groot aantal ondernemers heeft zich al ingeschreven.

Samenwerken essentieel

Aan mij de uitdaging om dit project als projectleider in goede banen te leiden en alle partijen zo goed mogelijk te laten samenwerken. Tot nu toe loopt dit goed. Het project is logisch opgebouwd.  Mijn collega uit het projectteam bezoekt eerst de afdelingsavonden van LTO Noord en AJF-afdelingen en houdt daar een enthousiast verhaal over Schoon Erf, Schoon Water. Meestal zien we meteen na zo’n avond de aanmeldingen binnenstromen.  Daarna zetten we nog een aantal wervingsactiviteiten in. De bestuurders denken hier ook  goed in mee. Zodra er tien of meer leden van een afdeling zich hebben aangemeld, organiseren we een startbijeenkomst. De adviseurs, een van de landbouw en een van Wetterskip Fryslân praten de melkveehouders bij over de meest recente wet- en regelgeving en plannen meteen met alle aanwezigen het bedrijfsbezoek in.

Passie en professionaliteit

Ik heb het voorrecht om te mogen werken met een team waarin alle kennis en kunde aanwezig is. En ook een project waarin bestuurders een belangrijke rol hebben en meedenken in de werving. Ieder draagt zijn of haar steentje bij en samen maken we er een succes van. Of het nu gaat over ICT, communicatie of secretariële ondersteuning: er is genoeg passie en professionaliteit en daar ben ik blij mee. Ik vind het voor het slagen van een project belangrijk dat iedereen in zijn kracht staat en probeer dat ook zo goed mogelijk te faciliteren. Dat vind ik een belangrijk aspect van mijn rol als projectleider.

Scherpte is van belang

Zelf leer ik ook weer van dit project. Zo vraag ik me, als er zich een nieuwe situatie of mogelijkheid voordoet, steeds weer af: ‘Kan het ook anders?’ en ‘Draagt dit bij aan het slagen van het project?’. Ik wil scherp blijven en houd het proces goed in de gaten. Het belangrijkste is dat het praktisch en laagdrempelig voor de melkveehouder blijft. We moeten meedenken met de boer en samen zorgen dat we werken aan schone erven en schoner water, zodat de heffing er voor de boeren niet komt. Ik ben er van overtuigd dat ons dat met dit team gaat lukken. Ik ga er voor!

Sylvia Koenders

No Comments Yet.

Leave a comment