Investeringen ‘Bewust Boeren Rijnland’ van start

De eerste ronde van het project 'Investeringen Bewust Boeren Rijnland' is van start. Afgelopen week zijn subsidies toebedeeld aan tientallen veehouders en akkerbouwers in het beheergebied van Hoogheemraadschap van Rijnland. Collega Marieke van Leeuwen heeft als DAW-coördinator in Zuid-Holland  gewerkt aan de ontwikkeling en opstart van het project. Bonnie Vis is  betrokken bij de uitvoering van het project. 

“We richten ons nu op de aanbestedingsprocedure die voor een aantal investeringen verplicht is. Vervolgens kunnen we daadwerkelijk aan de slag met de het realiseren van de eerste investeringen,” vertelt de projectleider. Het project draait om investeringen in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Na de wervingsperiode waren er zoveel aanvragen gedaan, dat voor de subsidies in de eerste ronde voor enkele investeringscategorieën geloot moest worden.

Boeren kunnen investeringen doen die de waterkwaliteit verbeteren. Dat sommige investeringen waren overtekend, toont aan dat de betrokkenheid bij de waterkwaliteit onder boeren groot is, stelt projectbegeleider Projecten LTO Noord. In het najaar volgt een tweede ronde waarbij opnieuw begonnen wordt met werven.

Investeringen

Er zijn twee akkerbouwers die kunnen investeren in wasplaatsen die moeten zorgen voor emissiebeperking van gewasbeschermingsmiddelen. Melkveehouders mogen investeren in perssapputten voor mest of voerplaats of bij kalveriglo's (4 direct vergeven), overkappingen voor vaste mestopslag (3), mobiele drinkbak op zonne-energie (12) en veegmachines (15).

Een voorwaarde voor de subsidie aan melkveehouders is dat zij blauwe diensten uitvoeren via hun natuurcollectief. Het DAW-project 'Investeringsaanvraag Bewust Boeren Rijnland' wordt financieel mogelijk gemaakt door het Hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid Holland en ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling).

Bron: Nieuwe Oogst

No Comments Yet.

Leave a comment