Implementatie KringloopWijzer

De melkveesector wil zich op verantwoorde wijze ontwikkelen binnen de vastgestelde milieurandvoorwaarden. Met de implementatie van de KringloopWijzer zet de sector zich in om de mineralenefficiëntie te verbeteren. De KringloopWijzer stelt de individuele veehouder in staat om beter te sturen op de benutting van mineralen en te besparen op voer- en kunstmestaankoop en/of mestafvoer. Projecten LTO Noord leidt in opdracht van het samenwerkingsverband NZO, LTO Nederland, Nevedi en VLB de praktijkimplementatie. Naast de algemene projectleiding is Projecten LTO Noord ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Centrale Database KringloopWijzer en de communicatie.

Neem contact op met Dick Koorn voor meer informatie.