Met IJKakker een stap verder naar een duurzame akkerbouw

Onlangs heb ik een mooi project mogen afsluiten: IJKakker. Dit bijzondere project waarin veel partijen constructief hebben samengewerkt, mocht ik de afgelopen drie jaar als projectleider vanuit Projecten LTO Noord leiden. En wat hebben we met elkaar veel bereikt!

Het doel van het project was het geven van een kwaliteitsimpuls aan het ontwikkelen van adviesdiensten  voor precisielandbouwtoepassingen voor de akkerbouw met als uiteindelijk doel om deze sector nog verder te verduurzamen. Dit hebben we gedaan met partijen die zich bezighouden met het leveren van sensoren, adviesdiensten, kennisinstellingen en de agro-industrie.

Aan mij was het de uitdaging om alle partijen met elkaar te verbinden en de synergie uit de samenwerking te halen. Alhoewel het niet overal binnen het project gelukt is, ben ik  toch best trots op wat we met elkaar bereikt hebben. Uiteraard kom je de nodige hobbels tegen als je met veel partijen met een langjarig project bezig bent, maar die hebben we  overwonnen en we kunnen terugkijken op een prettige samenwerking met mooie resultaten.

Binnen het project waren er zeven deelprojecten die allemaal op hun eigen manier resultaten geboekt hebben. Zo is er een apparaatje met een app ontwikkeld door HLB: De LeafSpot, Hiermee kunnen met hoge betrouwbaarheid twee op het oog gelijke aardappelziekten gediagnosticeerd  worden.  De techniek is bijzonder en innovatief, maar lijkt verbluffend eenvoudig. Je plaatst een blaadje van het gewas op een glazen plaatje met een lampje. Je doet het deksel erop, maakt er een foto van met je smartphone van en via een app stuur je die rechtstreeks naar het laboratorium. Vrijwel direct is er een diagnose.

Maar er zijn ook nieuwe rekenregels bedacht om tot betere adviezen voor variabele bemesting en variabele gift van gewasbeschermings- en loofdodingsmiddelen te komen. Daarbij is  gebruik gemaakt  van een dataset  van onze IJKpercelen op zand, dal en kleigrond. Hierin verzamelden we  beelden  van o.a. satellieten, drones en vliegtuigen;  scans van de Yara sensor en de Verisscanner;  vochtsensoren en weer- en teeltgegevens. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Mijn rol was vooral het managen van het project, het verbinden van alle samenwerkingspartners, het correct afwikkelen van financiële aspecten  en mee zorg dragen voor  de communicatie over het project. De periode waarin we alles afgerond hebben, is nu klaar. De rapportage is ingediend, we wachten de beoordeling van de financiers af.  Het was een enerverende periode waarin ik veel geleerd heb, zowel inhoudelijk over innovaties in de akkerbouw en de techniek als op het vlak van projectleiderschap. Het was prachtig om te zien wat er mogelijk is om schoner en efficiënter te werken met minder middelen en hoe moderne technieken de akkerbouwers hiermee kunnen helpen. Een rijke ervaring, zowel voor mijzelf als voor de deelnemers aan dit project!

Margreet Jongema,

Projectleider Projecten LTO Noord.

116

No Comments Yet.

Leave a comment