De Hof van Eden voor varkens? Die staat in Lemelerveld

Herbert en Anne-Marie Noordman hebben in Lemelerveld Varkenshoff gebouwd. Een revolutionair nieuwe varkensstal waar de dieren ruimte krijgen voor hun natuurlijk gedrag. En waar bezoek welkom is. Collega Fleur Bartels wordt als expert geraadpleegd over het groepskramensysteem en geeft advies over inrichting en management van de kraamstal en het gedrag van de varkens.

In de ‘skybox’ kunnen straks vergaderingen gehouden worden, en allerlei andere bijeenkomsten. Maar, het belangrijkste is dat het dagelijks leven in de serrestal waar de varkens vrij rondlopen rechtstreeks te volgen is door de bezoekers.

Rangorde

,,Het is zó mooi om te zien wat er nu gebeurt in de stal. Hoe de drie zeugen samen in één afdeling elk een eigen ‘kraamkamer’ hebben waar ze zich kunnen terugtrekken voor het werpen. Hoe de groep biggen samen elkaar accepteert, maar hoe er dus ook een rangorde ontstaat. Dat ene biggetje blijft achter qua groei. Die krijgt niet genoeg te drinken. In de oude stal haal ik zo’n big weg en leg ik hem bij een andere zeug. Dat kan hier niet, want dat haalt de rangorde door elkaar.”

Dochter Kim en zoon Niels zitten bij hun ouders in het bedrijf en werken en denken volop mee over de ontwikkelingen in de nieuwe stal.

Bomen en struiken

De biggetjes en hun moeders leven in de Varkenshoff in een natuurlijke omgeving met bomen en struiken, en ze hebben ruimte en mogelijkheden om te spelen, luieren en wroeten. Met behulp van natuurlijke technieken wordt het klimaat in de stal optimaal gehouden en blijven de dieren gezond. Met mestscheidingstechnieken en groene energie is de stal milieuvriendelijk aangelegd.

Wetenschappelijk onderzoek

De experimentele stal bij het varkensbedrijf aan de Haarweg in Lemelerveld is sinds kort in gebruik. Het project wordt mede gedragen door stalbouwer ID Agro, Nijenkamp Stalinrichting en Gijssler installatietechniek. Naast productie is De Varkenshoff ook onderdeel van onderzoek. Universiteit Wageningen kijkt hoe het nieuwe concept uitpakt.

Noordman: ,,Die bedrijven nemen hier ook een risico mee. Met elkaar hebben we het principe uitgewerkt.” Bedenker van het concept is Jan Pape uit Beltrum. Uit zijn koker komt ook de Koeientuin, een vrijloopstal waar koeien hun natuurlijk gedrag kunnen volgen.

Spannend

Voor de familie Noordman is het een spannend project. ,,Er is geen plan B. Als we er niet in geloofden, waren we er ook niet aan begonnen”, vertelt de gedreven boerin. ,,De reguliere varkensstallen hierachter, die zorgen voor het inkomen.” Daarin is ruimte voor 4.000 varkens die het beter leven één ster-label krijgen. Welk label er aan het vlees van de varkens uit de nieuwe varkenshof gehangen kan worden, daar is de familie Noordman nog niet mee bezig geweest. ,,We gaan het straks verkopen in de regio, onder het label Varkenshoff. Het wordt door een slager uit de buurt geslacht. We willen straks hier bij de Varkenshoff ook een vleesverkoop starten.”

Bezoek

Noordman had afgelopen woensdag nog tientallen bezoekers over de vloer die op excursie waren. ,,Dat ik ze het verhaal van de varkens kan vertellen en dat ze kunnen zien hoe ze hier de ruimte hebben voor hun natuurlijk gedrag. Dat is zó fijn.”

Wat dat betreft heeft ze het wel moeilijk met de opmerkingen die ze krijgt over de grote stalbrand in Erichem waarbij onlangs 20.000 dieren gedood werden. ,,Ik wil de ondernemer, Straathof, niet op voorhand veroordelen als ik zijn kant van het verhaal niet ken. Duidelijk is wel dat wij als varkenshouders het verhaal van ons bedrijf naar buiten moeten brengen. Dat daar nu aandacht voor is, dat is niet verkeerd. Reken maar dat de meeste varkenshouders hart voor hun bedrijf en hun dieren hebben.”

Lees het hele artikel op de website van de Stentor.

No Comments Yet.

Leave a comment