Hier gaan wij voor in 2017

Eind 2016 hebben we afgesloten met een mooie terugblik in boekvorm. Ik wil iedereen bedanken voor zijn of haar positieve reactie op onze publicatie. Ik zag veel ‘likes’ van onze terugblik op Facebook en mensen die de link doorstuurden. Ook kreeg ik tips voor projectkansen en mogelijke samenwerkingen. Geweldig om zoveel enthousiasme te zien en te ervaren!

Bodem, water en kringlopen

Ik ben trots op de vele opdrachten waarin wij bodem, water, kringlopen en mineralen met elkaar verbinden. Het klimaat verandert. Een vitale, weerbare bodem en voldoende (zoet) water zijn cruciaal voor een krachtige land- en tuinbouwsector. Daarom zetten wij er in 2017  vol op in om de kansen en mogelijkheden rond deze belangrijke thema’s te verbinden.

Maatschappelijke betrokkenheid

Boeren en tuinders zijn zich steeds meer bewust van het feit dat ze voor een cruciale keuze staan. Blijven produceren voor de wereldmarkt, uiteraard met oog voor de directe omgeving. Of meer voor de lokale markt produceren en investeren in de directe verbinding met de burger. Een van onze projecten, ‘Boert Bewust’, ondersteunt boeren in de te maken keuzes.

De sector ziet ook steeds duidelijker het belang van biodiversiteit en vergroening. Beide dragen bij aan een betere maatschappelijke acceptatie. Op het gebied van voedselzekerheid en voedselveiligheid lopen we in Nederland al voorop. En toch moet de sector steeds weer uitleggen waarom ze produceert zoals ze produceert. Daarom willen we in 2017 de sector ook op dit gebied ondersteunen.

Kracht van de samenwerking

De kracht van Projecten LTO Noord  zit in de samenwerking en de inzet van onze professionals. Het vinden van (financiële) middelen blijft hard nodig en de trajecten met overheden worden steeds stroperiger. Ik verwacht dat we (Projecten) LTO Noord nog steviger op de kaart kunnen zetten.  Samen met onze professionals, ondernemers, overheid en onderwijs, onze regio’s en onze leden. Doet u ook mee?

Evelien Kloosterboer

No Comments Yet.

Leave a comment