Het Nieuwe Veehouden Mogelijkmakersnetwerken

Innovatieve veehouders hebben vaak moeite om echt innovatieve plannen tot realisatie te laten komen. Het bestaande systeem rond de veehouderij is onvoldoende om deze initiatieven de ruimte te bieden. In Het Nieuwe Veehouden werd door individuele mogelijkmakers met individuele ondernemersplannen gewerkt, maar hiermee zijn structurele knelpunten in een systeem rondom de veehouderij niet op te lossen. Een netwerk van mogelijkmakers binnen het Nieuwe Veehouden probeert daarom in het project Mogelijkmakersnetwerken systeemveranderingen mogelijk te maken. De Mogelijkmakersnetwerken startten in 2014 met acht ondernemers. Na een probleemanalyse zijn per deelnemer de huidige mogelijkmakers in beeld gebracht. De netwerken Financiering, Vergunning en Markt hebben begin 2015 hun eerste bijeenkomsten gehad.

Neem contact op met Yvette van Wichen voor meer informatie.