Grote opkomst bij informatieavond ‘Zon op Dak’ voor agrariërs

Vele tientallen agrarische ondernemers in de gemeente Kaag en Braassem hebben belangstelling voor zonnepanelen op hun daken. Op een informatiebijeenkomst voor agrariërs 12 maart kwamen ruim 120 belangstellenden uit Kaag en Braassem af.

Voor de informatieavond 'Zon op Dak' voor agrariërs en kwekers in Kaag en Braassem bij energieneutraal bedrijf Gebr. Van der Poel was grote belangstelling. Hoe interessant zijn zonnepanelen op mijn bedrijfsdak? Wat leveren ze op? Wanneer heb ik dat terug verdiend? Wat houdt een energiescan in? Dit alles stond dinsdag 12 maart centraal bij de presentatie van de gezamenlijke aanpak die door een samenwerking tussen LTO Noord, gemeente Kaag en Braassem, LianderRabobank en Provincie Zuid-Holland is ontwikkeld.

Collectieve aanpak
Deze collectieve aanpak heeft als einddoel om een strategische agenda te maken op gebiedsniveau met de direct betrokkenen, zoals de netbeheerders, financiers en installateurs. Daarmee wordt netverzwaring en uitbreiding van de netcapaciteit zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. Ondernemers krijgen duidelijkheid wanneer investeren in zonnepanelen op daken maximaal rendement oplevert.

Pijn verzachten
De ruimtelijke druk van zonneparken op landbouwgrond neemt nog steeds toe. Gezien de grote duurzame opgaven die er liggen, neemt de ruimtelijke druk van zonneparken op landbouwgrond nog steeds toe. Hoe meer daken we kunnen inbrengen, hoe meer die pijn wordt verzacht.

Persoonlijke energiescan
Via een persoonlijke energiescan wordt onder meer gekeken naar noodzakelijke netverzwaring, terugverdientijd en financiering. Op basis van deze scans maken de betrokken partijen een strategische agenda op gebiedsniveau om met geïnteresseerde ondernemers te komen tot een zo maximaal mogelijk rendement op de investering in zonnepanelen. Daarmee wordt netverzwaring en uitbreiding van de netcapaciteit zo efficiënt mogelijk uitgevoerd, waardoor ondernemers duidelijkheid hebben wanneer investeren in zonnepanelen op daken een maximaal rendement mee brengt.

Extra inkomen
Met de zonnepanelen kunnen boeren voorzien in de energiebehoefte van het eigen bedrijf. Wie capaciteit over heeft, kan die verhuren aan energiebedrijven of coöperaties. Dat levert een extra maandinkomen op afhankelijk van de grootte van het dak. Binnenkort wordt begonnen met het opstellen van een persoonlijke energiescan voor de eerste ondernemers. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden op de website van www.zonkaagenbraassem.nl

No Comments Yet.

Leave a comment