Groninger pootaardappelacademie gaat door

Op 15 maart gaat de Pootaardappelacademie Groningen weer van start. Het project, dat gestart is als initiatief van LTO Noord en de handelshuizen werd gedurende zes jaar uitgevoerd door Projecten LTO Noord, DLV Plant en partners uit het bedrijfsleven. Na twee edities van drie jaar, ligt de organisatie in deze nieuwe fase nu geheel in handen van de pootgoedtelers zelf.

Op de startbijeenkomst, die gehouden wordt op SPNA Proefboerderij Kollumerwaard, gaan zo’n dertig telers van start. De eerste stap is het in kaart brengen van de onderzoekswensen van de telers. Kenmerkend aan de pootaardappelacademie zijn de teams van 5 tot 10 telers waarin de akkerbouwers gericht kleinere en grotere uitdagingen in de teelt aanpakken. Hierbij huren ze kennis in van externe specialisten. Deze opzet biedt de mogelijkheid aan telers om elkaars kennis optimaal te delen, aangevuld met (wetenschappelijke) kennis uit het onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven.

Thema’s die binnen de pootaardappelacademie aan bod komen, zijn niet alleen gericht op opbrengstoptimalisatie en bodembiologie, maar ook onderwerpen als het beperken van erfafspoeling en
perceelsuitspoeling komen aan de orde. Daarnaast zoeken de telers bijvoorbeeld naar alternatieven voor knolbehandeling bij de oogst, nu de toelating van chemische middelen (tijdelijk) verder aan banden is gelegd. Natuurlijk zullen thema’s rond bewaring, bemesting, gezond uitgangsmateriaal en precisielandbouw ook niet ontbreken.

Financiering van de pootaardappelacademie komt van contributie van de pootgoedtelers en sponsoring door het bedrijfsleven. Hiermee kunnen de studieteams van start en kunnen kleinere praktijkproeven uitgevoerd worden. Voor het aanleggen van uitgebreide, meerjarige proeven is de academie nog op zoek naar financiering bij fondsen en overheden. Het doel is om met deze doorstart een academie op te richten met een continu karakter, waarbij geïnteresseerde telers in de toekomst kunnen instromen.

219

No Comments Yet.

Leave a comment