De meerwaarde van de Groene en Blauwe Diensten

In Overijssel werken landeigenaren actief aan het behoud of herstel van het oorspronkelijke landschap. Ze doen dit door langjarige beheercontracten af te sluiten. Melkveehouder Hinsenveld uit Almelo vertelt wat dit inhoudt voor zijn landerijen. Tussentijds worden er controles uitgevoerd om te zien of de afspraken uit de beheercontracten worden nagekomen. In deze film kijken we mee met de controle die gedaan wordt. Projectleider Saskia Scheer is verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de controles en vertelt wat dat precies inhoudt en hoe zij dit doet.

No Comments Yet.

Leave a comment