‘Groei, positieve dynamiek en verbinden’

Directeur Evelien Kloosterboer blikt terug en kijkt vooruit

‘2018 stond voor ons in het teken van groei, het leggen van verbindingen en positieve dynamiek’, vertelt Evelien Kloosterboer, directeur Projecten LTO Noord. Zij blikt terug en vooruit op de inzet van haar organisatie. De samenwerking met belangenbehartiging van LTO Noord wordt geïntensiveerd.

We voerden dit jaar 153 projecten uit voor 49 verschillende opdrachtgevers (bekijk het jaaroverzicht); 22 meer dan vorig jaar. We legden talloze verbindingen met overheden, waterschappen, LTO-bestuurders en collega’s van de regionale werkorganisaties. Dit leidde tot mooie resultaten’, zegt Kloosterboer. De rode draad in de projecten waren thema’s als water, bodem, klimaat, milieu, werkgeverschap en verbinding met de maatschappij.

Nieuw dit jaar is een project rond de notenteelt in Nederland. Projectleider Michaela van Leeuwen startte dit project samen met de communicatieprofessionals, met als doel het wegnemen van vooroordelen over deze teelt bij boeren en tuinders. Er werden gesprekken gevoerd, excursies georganiseerd en artikelen geschreven. Notenteelt heeft een goede kans in Nederland. De voedselindustrie zit er met smart op te wachten en de teelt levert een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit. Win-win dus.

‘De sector moet successen claimen. Er liggen gouden kansen voor goede verhalen.’

‘Boeren en tuinders werken steeds vaker tegelijkertijd aan water, bodem en kringlooplandbouw. We combineren deze thema’s bijvoorbeeld binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In dit programma pakken we in veel verschillende projecten samen met de waterschappen de waterissues aan. Dat kan niet zonder daarin ook de bodem mee te nemen’, vertelt Kloosterboer. ‘Dat geldt ook voor de Vruchtbare Kringloopprojecten waarin melkveehouders aan de hand van de Kringloopwijzer werken aan een duurzaam water- en bodembeheer. In 2018 startten de projecten, in navolging van de Vruchtbare Kringloop Achterhoek, ook in andere regio’s’, vervolgt ze.

‘In de Bommelerwaard en Neerijnen werken we met tuinders aan een uniek CO2- netwerk. In 2018 kregen we toestemming van alle betrokken tuinders en bestuurders voor de aanleg van een extern CO2-netwerk en een nieuw leidingnet voor de tuinbouwriolering.’ Kloosterboer legt uit dat er uiteindelijk 32 kilometer pijpleiding in de grond komt en een centrale buffer met daarin vloeibare bio-CO2 die aangesloten ondernemers kunnen afnemen. ‘Boeren en tuinders runnen een bedrijf. Het zijn ondernemers. Soms zien zij zich geconfronteerd met grote uitdagingen. Nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe technieken, nieuwe vragen vanuit de maatschappij en ga zo maar door.’ Met projecten als ‘Kennismakelaar’, ‘Een leven lang leren’ en ‘De meewerkende partner’ helpt Projecten LTO Noord ondernemers op weg om deze uitdagingen aan te gaan.

Successen claimen

‘Communicatie wordt steeds belangrijker. We kunnen vertellen wat de sector doet aan klimaatverbetering, schoner water, dierenwelzijn en innovaties die bijdragen aan een gezonder milieu. De sector moet deze successen claimen’, stelt Kloosterboer. De directeur zegt dat er gouden kansen liggen voor goede verhalen. Als voorbeeld daarvan noemt ze de DAW Waterkaravaan. Binnen dit project worden de verhalen verteld van boeren en tuinders die werken aan schoner water en een betere bodem.

‘Bij Projecten LTO Noord kwamen er enkele nieuwe gezichten binnen. We begroetten jonge talenten met een frisse blik en een aantal senior projectleiders met veel ervaring. Complimenten voor het team dat er nu staat. Dat heeft een prestatie van formaat geleverd’, aldus Kloosterboer. ‘Nieuwe projecten kwamen van de grond waarin we steeds vaker de grote klimaat- en milieutopics combineren. Zo ontstaat er een integrale aanpak die werkt en nemen we gezamenlijk met de boeren en tuinders verantwoordelijkheid voor een gezonde sector die bijdraagt aan een beter Nederland. En daar ben ik trots op’, vertelt ze.

‘In het nieuwe jaar blijven we de samenwerking zoeken. We intensiveren de samenwerking met de collega’s van LTO Noord Belangenbehartiging. We kunnen tenslotte niet zonder elkaar. Via projecten realiseren we de afspraken die de belangenbehartigers met de overheid hebben gemaakt.’ Kloosterboer vervolgt: ‘De resultaten van de projecten versterken de positie van de leden en de agrarische sector als geheel. Ik kijk er nu al naar uit om samen met mijn team en de collega’s van LTO Noord verder te werken aan een eigentijdse sector die op breed draagvlak kan rekenen.’

No Comments Yet.

Leave a comment