Goud van oud Grasland

Collega Bianca Domhof was betrokken bij het project Goud van oud Grasland. In dit project werd een proef uitgevoerd op twintig percelen grasland op klei. Hieruit blijkt dat oud grasland significant beter scoort dan jong grasland als het gaat om de kwaliteit van de bodem: organischstofgehalte, bodemchemie, bodemstructuur en waterhuishouding.

De resultaten van deze proef staan beschreven in de brochure “Goud van Oud Grasland”, en zijn op 15 maart gepresenteerd op de themabijeenkomst  Bodem onder grasland van Hogeschool Van Hall Larenstein.

In het project Goud van Oud Grasland (2013-2015) is gekeken naar het "goud" van oud grasland in biodiversiteit en andere maatschappelijke diensten en het langjarig effect van bemesting op bodemkwaliteit en productie. Daarnaast is onderzocht welke factoren oud grasland productief houden en hoe agrarisch ondernemers hierop kunnen sturen. Het project is uitgevoerd door Projecten LTO Noord, Hogeschool van Hall Larenstein en het Louis Bolk Instituut.

No Comments Yet.

Leave a comment