Goede voornemens

Het jaar 2019 is voor onze organisatie goed van start gegaan. Een nieuw jaar met nieuwe kansen en voornemens. En het mooie is, die goede voornemens zijn in de eerste maand nog niet gestrand. Nog steviger samenwerken met LTO Noord en LTO Nederland in het belang van de agrarische sector en de leden, dat is één van de belangrijkste. En daar zijn we meteen mee gestart. We hebben samen met LTO Noord een begin gemaakt met het schrijven van een gezamenlijke missie & visie en de gemeenschappelijke kernwaarden. Wat kan een jaar goed beginnen.

Toekomstbestendig maken van de agrarische sector

Onze belangrijkste prioriteit is natuurlijk samen met boeren, tuinders en stakeholders werken aan een toekomstbestendige agrarische sector. En dat doen we met talloze projecten rond verschillende thema’s. De projectenportefeuille is goed gevuld met projecten op het gebied van water, bodem, klimaat, energie, milieu, werkgeverschap en verbinding met de maatschappij. Daarnaast liggen er opdrachten waarin dierenwelzijn en gebiedsontwikkeling centraal staan. En ze dragen allemaal bij aan het toekomstbestendig maken van de landbouw in Nederland. Een mooie uitdaging. Goede verbindingen met de politiek, stakeholders en boeren en tuinders zijn essentieel. Daar staan we met z’n allen voor aan de lat en daar weten onze professionals ook in 2019 goed invulling aan te geven, daar sta ik voor!

Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw lijkt het woord van 2019 te worden voor de agrarische sector. De Nederlandse boer en tuinder is al hard op weg om hieraan handen en voeten te geven. Samen met hen werken de collega’s van (Projecten) LTO Noord dagelijks aan een groot aantal projecten en zetten ze forse stappen richting het waarmaken van kringlooplandbouw. Er is nog veel meer mogelijk en deze toegevoegde waarde gaan wij ook dit jaar weer leveren aan agrarische ondernemers. Ook dat is een goed voornemen voor 2019! Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook dit voornemen waarmaken.

Evelien Kloosterboer

No Comments Yet.

Leave a comment