Goede indruk van strokenteelt op mais

In het Friese project Demo Strokenteelt wordt mais telen met minimale grondbewerking onderzocht. Dit om de maisteelt op veengrond mogelijk te houden. Projectleider Dirk Johan Feenstra: "Tijdens demobijeenkomsten laten we loonwerkers en agrariërs de mogelijkheden van alternatieve maisteelt zien, zoals snijmais op strokenteelt. Dan heb je minimale grondbewerking nodig en voorkom je veenoxidatie en dus CO2-uitstoot en bodemdaling." Tijdens de eerste bijeenkomst kregen aanwezigen een goede indruk, blijkt uit onderstaand artikel van Nieuwe Oogst.

Strokenteelt van mais op veengrond doet niet onder voor reguliere teelt. Dat was de eerste indruk die boeren kregen tijdens de eerste demobijeenkomst van het project 'Demo Strokenteelt'. In Munnekeburen konden de aanwezigen maandag vier verschillende teeltmethoden vergelijken.

Ploegen effect op veenoxidatie

Maisteelt op veengrond staat onder druk. Niet zozeer het gewas, maar het ploegen heeft een negatief effect op veenoxidatie en bodemdaling. Strokenteelt zonder kerende grondbewerking lijkt een goed alternatief. Uit een onderzoek van Wageningen University & Research en Aequator bleek eerder al dat de opbrengsten van beide teeltmethoden vergelijkbaar zijn. Reden om de teelt uit te rollen en te stimuleren onder veehouders in veengebieden.

Een van de deelnemende veehouders aan het demoproject is Willem van der Linde uit Munnekeburen. Op zijn bedrijf waren maandagavond vier stroken mais van elk een hectare groot te vergelijken. Iedere strook was op een andere manier bewerkt.

Nog geen harde cijfers

Harde cijfers zijn er nog niet te geven, dat kan pas na oogsten en wegen. En ook dan zijn er na een praktijkproef van een jaar nog geen conclusies te trekken, stelde maisspecialist Michel Raaphorst die sinds 2010 al betrokken is bij onderzoeken met strokenteelt van mais. 'Het is een lange zoektocht en ieder jaar is weer anders. Dit jaar begon met een neerslagtekort voor de zaai. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.'

Gescheurd grasland

Het vochttekort heeft gevolgen gehad voor de start van de mais en dan vooral op gescheurd grasland, stelt Raaphorst. 'Het tekort aan vocht remde de mineralisatie waardoor er minder stikstof beschikbaar kwam bij de start. Overal waar is gestrokenfreesd op bouwland, staat de mais beter dan op grasland. Vooral bij strokenteelt op grasland zag je bij de start dat er plantjes niet opkwamen en dat er relatief veel overlast was van ritnaalden.'

Het wortelstelsel van de planten die via strokenteelt waren gezaaid, bleek overigens sterker ontwikkeld dan dat van de 'gangbare' planten.

Goede ervaringen

Loonwerker Erik van der Veen van Loonbedrijf Hoekstra heeft al goede ervaringen met de strokenfrees en niet alleen op veengrond. 'Wij komen ook in de Noordoostpolder en ook daar wordt de strokenfrees ingezet.'

Van der Veen heeft de machine aangepast aan de specifieke situatie van zijn werkgebied en ziet dat de andere deelnemende loonwerkers dat ook hebben gedaan. 'Iedere situatie is weer anders. Het is echt maatwerk', zegt hij.

Doel

'Het doel van dit project is om van de ploeg af te komen op het veen', vertelt Nicolette Hartong, projectmanager veenweide van provincie Friesland. 'Het gaat niet zozeer om de mais, maar om de teeltwijze. Niet de maisteelt, maar kerende grondbewerking zoals ploegen kan weleens verboden worden op veengrond', verwacht ze.

'Het is goed dat er dan een alternatief is. Eind dit jaar komt er een regeling voor loonwerkers die willen investeren in een strokenfrees.

13 september: demo in It Heidenskip

In het kader van de veenweidevisie van provincie Friesland zoekt de provincie samen met landbouwpartijen en loonwerkers naar alternatieven om maisteelt op veengrond mogelijk te houden. Aan het tweejarige project 'Demo Strokenteelt' doen 21 veehouders en vijf loonwerkers mee. Bij de veehouders zijn proefstroken aangelegd waar mais op de reguliere manier en via strokenteelt wordt geteeld. Via demo's worden de ervaringen gedeeld. Deze week is er nog een demo in It Heidenskip (13 september, om 13.30 uur). Na de oogst volgt een bijeenkomst waar de opbrengsten en ervaringen worden gedeeld. Het project wordt uitgevoerd door Projecten LTO Noord.

Meer informatie

Meer informatie over dit project of de demo bijwonen? Neem dan contact op met Dirk Johan Feenstra via dfeenstra@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment