Goed kalf in belang melkveehouder én kalverhouder

Vleeskalverhouder Gerard Groenen roept melkveehouders en kalverhouders op om mee te doen aan project Kennisnetwerken Kalveropfok. ‘Het zorgt voor bewustwording bij melkveehouders en kalverhouders over hun gezamenlijk belang: goede kalveren.’

Nieuwsgierig kijken de overwegend roodbonte kalveren naar de bezoekers in de stal. ‘Onze kalveren komen vooral van Nederlandse melkveebedrijven, vertelt de kalverhouder.’ Samen met echtgenote Nicolette houdt Gerard Groenen ongeveer 850 blankvleeskalveren in Wilp (Gld.). Gerard is een fanatieke boer en zoekt voortdurend naar manieren om het beter te doen.

Om die reden is hij enthousiast over de Kennisnetwerken Kalveropfok die Projecten LTO Noord dit en volgend najaar in diverse regio’s van het land organiseert. ‘De netwerkbijeenkomsten brengen melkveehouders en kalverhouders bij elkaar. Dat is uniek want tot nu toe is er maar weinig contact tussen beide sectoren. Eigenlijk is dat vreemd omdat vleeskalverhouders werken met kalveren die afkomstig zijn van de bedrijven van melkveehouders.’

Een goede start is een must
Kennisnetwerken Kalveropfok is een initiatief van LTO Nederland en ZuivelNL. ‘De kennisnetwerken zijn vooral bedoeld om samen te werken aan bewustwording. Uiteindelijk zijn vleeskalveren ook een eindproduct van melkveehouders’, zegt Fleur Bartels van Projecten LTO Noord. Projecten LTO Noord organiseert de kennisnetwerken in LTO Noord gebied, nodigt veehouders uit en zorgt voor de communicatie. ‘Het doel is een betere opfok van kalveren door kennisuitwisseling tussen kalverhouders en melkveehouders,’ legt de projectleider uit.

Een praktisch voorbeeld waar melkveehouders aan kunnen werken om kalveren een betere start te geven is de biestvoorziening bij jonge kalveren. Bartels: ‘Kalveren van vele verschillende bedrijven komen op een verzamelcentrum bij elkaar en gaan dan naar de kalverhouder. Om dat gezond te doorstaan, heeft een kalf een goede weerstand. Kalveren die niet op tijd voldoende biest van goede kwaliteit hebben gehad, krijgen vaak gezondheidsproblemen op het bedrijf van de vleeskalverhouder.’

Volgens Groenen hoeft verbetering van de kalveropfok niet veel meer tijd of geld te kosten. ‘Gestructureerd werken is belangrijk. En vaak kun je met kleine acties veel bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het ontsmetten van navels na de geboorte.’

Twee bijeenkomsten
Deelnemers aan een Kennisnetwerk Kalveropfok komen twee keer bij elkaar: een keer op het bedrijf van een melkveehouder en een keer op het bedrijf van een vleeskalverhouder. Tijdens de bijeenkomsten is er volop ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Ook leveren deskundigen zoals een dierenarts en een specialist van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) een bijdrage aan de bijeenkomsten.

In het voorjaar en najaar van 2017 zijn er bijeenkomsten van Kennisnetwerk Kalveropfok in tien verschillende plaatsen in LTO Noord-gebied. Ook worden er bijeenkomsten in ZLTO- en LLTB gebied georganiseerd. Voor LTO-leden is deelname aan een kennisnetwerk gratis. Niet-leden betalen € 50. Mail voor meer informatie en opgave met projectleider Fleur Bartels via fbartels@projectenltonoord.nl.

Dit artikel verscheen eerder in Nieuwe Oogst. Foto en tekst door Berrie Klein Swormink voor Projecten LTO Noord.

No Comments Yet.

Leave a comment