Geslaagde kennismiddag precisielandbouw

De Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) organiseerde op 19 januari een kennismiddag over precisielandbouw speciaal voor loonwerkers op proefboerderij De Marke. Vruchtbare Kringloop wil graag samen met loonwerkers uit de Achterhoek en Liemers aan de slag met de nieuwste ontwikkelingen die bijdragen aan een verbetering van het kringloopmanagement. Carel de Vries, projectleider VKA, gaf een introductie op het project en bracht in beeld wat er de afgelopen twee jaar is gedaan. Zwier van der Vegte van proefboerderij De Marke vertelde vervolgens over de jarenlange ervaringen die de proefboerderij heeft op het gebied van mineralenmanagement. De kern van precisielandbouw is volgens hem: verschillen meten en de verschillen verkleinen. In zijn presentatie liet hij de opbrengsten zien van de rijenbemesting die zij toepassen. Agrometius besprak  een aantal nieuwe technieken op het gebied van precisielandbouw. Loonwerker Louis Claessens, werkzaam bij Volkerink uit Heino, riep de aanwezige loonwerkers op om meer te meten. Uit de praktijkgegevens kunnen boeren veel informatie halen. Hij pleit ervoor dat loonwerkers meer een adviesrol kunnen en moeten hebben. Dit is de uitdaging waar loonwerkers voor staan.

Projecten LTO Noord is binnen de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers verantwoordelijk voor de projectleiding en de communicatie. Meer informatie over Vruchtbare Kringloop, deze middag en alle presentaties vindt u op http://www.vruchtbarekringloop.nl/

No Comments Yet.

Leave a comment