Gelderland wil duurzaamste tuinbouwregio van Europa zijn

Het tuinbouwcluster in Gelderland heeft de ambitie om de meest duurzame tuinbouwregio van Europa te worden. Binnen tien tot vijftien jaar wil ze volledig energieneutraal, klimaatbestendig, emissievrij en circulair ondernemen. Projectleider Dick Koorn is coördinator van het omvangrijke Greenport Gelderland. Hij brengt tuinders, burgers, onderzoek en onderwijs samen in het netwerk.

Om de ambitie te realiseren, presenteerde het netwerk eind vorig jaar een versnellingsagenda met de naam Duurzaam Doen aan Clemens Cornielje, de commissaris van de Koning in Gelderland. Het Gelderse tuinbouwcluster zet zich al langer in voor duurzaamheid. Bijvoorbeeld met projecten rond het nieuwe telen in de glastuinbouw, verduurzaming van de fruitteelt, productinnovaties en de verbinding met de samenleving.

‘Alle bedrijfstakken in Nederland hebben in het kader van het klimaatakkoord van Parijs de opdracht om een reductie te realiseren,’ vertelt Koorn. ‘Dat geldt ook voor de glastuinbouw. We willen dit als sector proactief oppakken. En niet alleen sneller, maar ook beter en slimmer.’ Bijkomend argument om nu een stap extra te zetten, is de te verwachten stijgende prijs van CO2 en energie als er niet genoeg gebeurt (volgens de markt of politiek). ‘Om als productiesectoren aan de bal te blijven, moet er wat veranderen.’

Versnellingsagenda

Het tuinbouwcluster is - met een toegevoegde waarde van 800 miljoen euro, 14.000 volwaardige arbeidsplaatsen, 1.600 bedrijven en een grondgebruik van 7.600 ha – met recht een topsector in Gelderland. Deze toppositie wil de sector graag behouden. In de versnellingsagenda Duurzaam Doen zijn zes grote Icoonprojecten en negen kleinere Impulsprojecten opgenomen met een totale omvang van ruim 6,5 miljoen euro. De projecten zijn ‘van onderop’ ontwikkeld door ondernemers en andere stakeholders. Ze kennen een relatief korte doorlooptijd van ca. 2 tot 2,5 jaar.

Stappen maken

De focus bij de verduurzaming ligt op minder energiegebruik, energie delen en minder gewasbeschermingsmiddelengebruik. Volgens Koorn is het realiseren van dit ambitieuze programma een kwestie van een lange adem. ‘Stapje voor stapje komen we tot een duurzame sector waarin we natuur-inclusief ondernemen en kringlopen sluiten. Door middel van de icoonprojecten gaan we meters maken. De impulsprojecten binnen de Versnellingsagenda bieden de mogelijkheid om nieuwe technieken en ideeën uit te proberen die tuinders laten zien wat er allemaal kan.’

Werken aan de doelen van Duurzaam Doen levert een forse bijdrage aan de energiedoelstelling van de provincie Gelderland. ‘We hopen met dit versnellingsprogramma dat we daadwerkelijk kunnen laten zien dat we stappen maken in Gelderland.’

No Comments Yet.

Leave a comment