Gebiedsgerichte aanpak voor zonnestroom

Projecten LTO Noord is samen met onder andere LTO Noord en netbeheerder Liander betrokken bij de collectieve aanpak voor zonnestroom op agrarische daken in gemeente Kaag en Braassem. In de gemeente Nieuwkoop gaat binnenkort een soortgelijk project van start. Projectleider Wouter Veefkind: "We bekijken alles op gebiedsschaal en kunnen zo een gezamenlijk plan neerzetten."

Boeren in Kaag en Braassem met plannen voor zonnepanelen op het dak kunnen zich bij LTO Noord melden voor een persoonlijke energiescan. ‘Daarmee wordt inzichtelijk wat de haalbaarheid is voor de betreffende ondernemer van zonne-energie op het dak’, vertelt Wouter Veefkind van Projecten LTO Noord. Er is nog ruimte voor 65 scans.

LTO Noord is in samenwerking met gemeente Kaag en Braassem, netbeheerder Liander en Rabobank Groene Hart Noord gestart met het project ‘Zon op dak’. ‘Veel boeren willen aan de slag met zonne-energie en verduurzaming. In het klein of in het groot. Ook gemeenten willen aan de slag met duurzame energie, zij hebben hierin een opdracht vanuit de regionale energiestrategieën’, zegt Veefkind. ‘Net als boeren lopen gemeenten er tegenaan dat op veel plaatsen het elektriciteitsnet niet zwaar genoeg is. Door samen met Liander te kijken naar de mogelijkheden en kansen in een gemeente, vergroten we de kans op daadwerkelijke realisatie van zonnepanelen op daken bij boeren.’

Energiescans

Medewerkers van Projecten LTO Noord nemen energiescans af bij de 35 boeren die zich hebben aangemeld. Tijdens een bedrijfsbezoek bespreken zij met de ondernemer wat hij wil met zonnepanelen. Na doorberekening van het plan krijgt de ondernemer zicht op de financiële aantrekkelijkheid, de mogelijkheden van netverzwaring, wat het kost en oplevert en wat voor hem de beste optie is. ‘Omdat we dit op gebiedsschaal bekijken, kunnen we zo optimaal mogelijk een gezamenlijk plan neerzetten’, geeft Veefkind aan.

Verzwaring net

De aanpak rondom zonnepanelen wordt inmiddels ook landelijk geformaliseerd door minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Bij iedere SDE+-subsidieaanvraag wordt een check ingebouwd op de beschikbare netcapaciteit. ‘Als wij met een groep boeren een duidelijke behoefte aan netverzwaring kunnen aantonen, dat we kunnen bewijzen dat het plan haalbaar is, kan het net worden verzwaard. Dan kan de ondernemer aan de slag met zijn plan’, legt Veefkind uit.

Uitrol in Groene Hart

Ook in de gemeente Nieuwkoop gaat binnenkort het project ‘Zon op dak’ van start. LTO Noord en Liander kijken in een gebiedsaanpak hoe zij dit project verder gaan uitrollen in de gemeenten in het Groene Hart. Bent u woonachtig in Kaag en Braassem en denkt u over investeren in zonnepanelen op daken? Meld u dan aan voor de energiescan via dit aanmeldformulier. De eigen bijdrage is 300 euro.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over zonnestroom en/of de gebiedsgerichte aanpak in de gemeenten Kaag en Braassem of Nieuwkoop? Neem dan contact op met Wouter Veefkind via wveefkind@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

Bron: dit artikel is geschreven door Anne-Marie Rops en stond zaterdag 3 augustus in Nieuwe Oogst.

No Comments Yet.

Leave a comment