Van garnalenhuiden tot bestrijdingsmiddel

In de Volkskrant verscheen dit artikel over het project Blauw Afval, Groene Waarde. Projecten LTO Noord is mede-initiatiefnemer van dit project en verzorgt projectmanagement en communicatie in nauwe samenwerking met GreenPort Noord-Holland Noord. Neem voor meer informatie contact op met Peter Baltus.

Transformeert de garnaal van lekkernij tot schrik van menig plantenziekte?

Zijn huid in ieder geval wel. Dat is althans de hoop van GreenPort NHN, een organisatie die Noord-Hollandse boeren wil opstuwen in de vaart der volkeren. Met geld van het Waddenfonds, de provincies Noord-Holland en Friesland en boerenorganisatie LTO Noord is Greenport begonnen met het project 'Blauw afval, groene waarde'. Landbouwgrond wordt bewerkt met garnalenhuiden, ook wel garnalendoppen genoemd. De hoop is dat de doppen chemische bestrijdingsmiddelen tegen plantenziekten overbodig kunnen maken. Het gebruik van het natuurlijke restmateriaal is goed voor het milieu én helpt Nederland van overtollige garnalenresten af.

Bestaat er in Nederland dan zo’n overschot aan garnalendoppen?

Sinds dit jaar wel. Garnalenhandel Telson heeft in de haven van Lauwersoog een gloednieuwe fabriek neergezet waarin tien garnalenpelmachines onuitputtelijk doordraaien. Daardoor hoeven er minder garnalen van de Noordzee naar Marokko, waar garnalenpellerijen floreren, te worden verscheept. Samen pellen de machines in Lauwersoog per week zo’n 40 ton garnalen. Daarbij ontstaat 25 ton garnalenafval: de doppen. Dat zijn twee grote vrachtwagens vol. Veel van deze doppen gebruikt de voedingsindustrie nog in de soepen en kroketten. Op termijn, als Telson van tien naar dertig pelmachines gaat uitbreiden, zijn er echter meer doeleinden nodig.

En dus worden doppen gebruikt om gewassen te beschermen. Hoe werkt dat precies?

Onderzoekers op twee proefboerderijen in Noord-Holland en Friesland testen sinds april het bestrijden met garnalendoppen in verschillende vormen uit. Gedroogd, tot kleine stukjes vermalen, samengeperst of in vloeibare vorm brengen zij de garnalen op de landbouwgrond aan. De onderzoekers vestigen hun hoop daarbij op de bouwstof chitine in de garnalendop. De chitine doodt een deel van het bodemleven, waardoor schadelijke bacteriën en schimmels sterven. Ook aaltjes, de wormpjes die pootaardappelen terroriseren , delven het onderspot. Tergelijkertijd voedt chitine goede bacteriën en schimmels die de ontwikkeling van bepaalde plantenziekten onderdrukken.

Hoe snel moeten de garnalendopppen ingeburgerd zijn als bestrijdingsmiddel?

De proef loopt in totaal vier jaar. Daarvan zit er nu nog maar een half jaar op. Veel is nog onbekend, waaronder de eerder genoemde vorm waarin de garnalendoppen op het land moeten worden aangebracht, maar bijvoorbeeld ook de ideale dosering. Jeroen Noot, projectleider namens GreenPort NHN, verwacht dat het zeker nog jaren duurt voordat het gebruik van de doppen wijdverspreid is. ‘maar er is veel interesse voor de garnalendoppen vanuit de sector en de wetenschap heeft al aangetoond dat de chitine gewassen kan beschermen. We verwachten dat het toepassen van de doppen binnen de land- en tuinbouw op termijn zeker haalbaar is.’

http://www.volkskrant.nl/economie/van-garnalenhuiden-tot-bestrijdingsmiddel~a4429861/

No Comments Yet.

Leave a comment