Extra impuls voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer met waterkaravaan

Een excursie met de unieke Waterkaravaan bus, je laten inspireren door praktijkverhalen op de website of het bijwonen van een inspiratiebijeenkomst over water, dat kan binnen de Waterkaravaan. Een nieuw, tijdelijk initiatief dat tot doel heeft het Deltaplan Agrarisch waterbeheer (DAW) verder te brengen. Reis mee met de Waterkaravaan en ontdek kennis, ervaringen en inspiratie over de meer dan 200 projecten die inmiddels onder de DAW-vlag vallen. Projecten LTO Noord verzorgt de coördinatie en communicatie van de Waterkaravaan.

Binnen DAW werken boeren en tuinders samen met waterschappers aan een betere waterkwaliteit en -kwantiteit. In 2014 startte dit programma met drie pilotprojecten, nu zijn er al meer dan 200 projecten. Het zijn vooral de voorlopers binnen de agrarische sector die hieraan meedoen. Nu is het tijd om een grotere groep boeren en tuinders te inspireren om ook met de wateropgave aan de slag te gaan en de contacten met waterschappers uit te breiden en te intensiveren. De Waterkaravaan gaat hiervoor zorgen.

Kennis en ervaringen verder brengen

De Waterkaravaan bestaat uit een aantal activiteiten die de opgedane kennis en ervaring verder brengen, zoals bijeenkomsten, praktijkverhalen en excursies met de speciale waterkaravaan bus. ,,Kern van de Waterkaravaan is voor mij dat we hiermee de kennis van ondernemers en waterschappers verbreden en de onderlinge contacten intensiveren”, zegt DAW programmamanager Geert de Groot. ,,Het is belangrijk om goede verbindingen te organiseren tussen agrarische ondernemers en waterschappers. Dan brengen we het DAW daadwerkelijk verder. We geven hiermee het DAW een extra impuls.”

Eerste rit

Een onderdeel van de Waterkaravaan is de speciale bus waarmee boeren en tuinders samen met waterschappers op excursie gaan naar inspirerende voorbeeldprojecten. De eerste rit van deze bus vond eind mei plaats. Bestuurders van Wetterskip Fryslân bezochten in het kader van het project Perceelsemissie in  de hand de proefboerderij SPNA in Munnekezijl en namen een kijkje op het akkerbouwbedrijf van de familie Riemersma. Binnen dit project testen zes akkerbouwers in Friesland een aantal maatregelen op het gebied van het voorkomen van perceelsemissie in de praktijk.

Projectleider communicatie Bianca Domhof van Projecten LTO Noord organiseerde deze excursie en zette bewust de bus in. ,,In een bus heb je meteen iedereen bij elkaar”, legt ze uit. ,,Je kunt alle deelnemers tegelijkertijd informeren over de projecten die je bezoekt en het versterkt het gevoel van saamhorigheid. Mensen ervaren het als een ‘schoolreisje’. De bus zelf is ook aantrekkelijk. Het is zo’n nostalgische, oude bus. Ook dat draagt bij aan de sfeer.”

Fan van de Waterkaravaanbus

Waterschapsbestuurder Jan van Weperen was erbij tijdens de eerste rit van de bus en is meteen fan. ,,Zien is geloven”, zegt hij. ,,Als je ziet wat er mogelijk is en wat andere ondernemers allemaal bereiken, dan zegt dat meer dan woorden of foto’s. Ik vond het een hele nuttige excursie die mij  veel belangrijke sectorinformatie heeft gegeven.” Van Weperen was vooral onder de indruk  van het akkerbouwbedrijf van de familie Riemersma.

,,Het was fantastisch om te zien hoe bewust deze ondernemer omgaat met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Alles was zeer goed geadministreerd en de voorraden worden zorgvuldig bijgehouden. Deze ondernemer weet waar hij mee bezig is en begrijpt dat je met gewasbeschermingsmiddelen zorgvuldig moet omgaan. Dit bedrijf is wat mij betreft een voorbeeld voor de sector. En de waterkaravaan bus mag wat mij betreft wel iedere dag de weg op. Het is een prima manier om met eigen ogen te zien en ervaren hoe boeren en waterschappers samen werken aan water.”

De bus kan geboekt worden via www.agrarischwaterbeheer.nl

No Comments Yet.

Leave a comment