Explosiegevaar

Een projectleider van Projecten LTO Noord die zich bezighoudt met explosievenruimen? Ja, het is echt waar! Als projectleider voor PrimA4a  houd ik me hier de laatste maanden mee bezig. Nou ja, ik doe het natuurlijk niet zelf, maar houd wel het toezicht. Een bijzondere ervaring!

PrimA4a (www.prima4a.nl)  is de naam van een gebied waar tuinders nieuwe bedrijven kunnen vestigen. Het ligt vlakbij Schiphol en in de Tweede Wereldoorlog werd deze grond door de Duitsers als schijnvliegveld gebruikt. Omdat een vliegtuig niet mag landen met bommen aan boord, dropten de Duitsers hun explosieven bij het schijnvliegveld. Samen met de geallieerde bombardementen heeft dit tot gevolg gehad dat er veel bommen op dit terrein terecht gekomen zijn.

In totaal zijn er, om ruimte te maken voor de tuinders, al meer dan 40 verwijderd. Maar een aantal van de explosieven ligt te diep onder de grond om zomaar te kunnen verwijderen. Dat vereist precisiewerk van duikers. Niet alleen moet er rekening gehouden worden met explosiegevaar, maar ook met de bodem. Die is in dit gebied kwetsbaar en het gevaar van verzilting ligt op de loer. Dus alle voorzichtigheid is geboden om de landbouwkwaliteit van de omliggende gronden te bewaken.

Deze week is er een damwand geplaatst tussen twee bommen. Kikvorsmannen zijn in de geplaatste bouwkuip  gedoken en proberen de bommen onder te identificeren. Wat een vakwerk! Ik heb er alle bewondering voor. Inmiddels zijn ook deze explosieven opgeruimd en kunnen we over naar een volgende fase. Als projectleider ben ik onder andere ook verantwoordelijk voor de planning. Een grote tomatenkweker wil eind dit jaar al starten met zijn bedrijf. Hij kan nu de voorbereidingen voor de bouw gaan treffen, zonder explosiegevaar! Bovendien letten we bij de aanpak heel scherp op een minimale aantasting van de waterkerende laag zodat extra verzilting van de polder uitblijft.

André  Rotteveel

No Comments Yet.

Leave a comment