Excursie Natuurlijk Kapitaal

Natuurinclusief boeren en biodiversiteit zijn termen die we steeds vaker horen, maar wat houdt het precies in? Projectleider Ankie de Jong biedt boeren in Overijssel met het project Natuurlijk Kapitaal kennis en inspiratie over een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Medio december was er een excursie.

Een dertigtal boeren uit Overijssel, met interesse voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering, ging vorige week vrijdag in Holten op pierensafari. Ervaringsdeskundigen Jan Hein Nikkels en Geert Stevens namen de groep mee de wei in.

Boeren zijn nog druk op zoek naar kennis over natuurinclusief, bleek vorige maand nog uit onderzoek van Wageningen UR. Een project als Natuurlijk Kapitaal in Overijssel komt dan als geroepen. De deelnemers willen maar wat graag weten hoe Nikkels en Stevens het op hun bedrijven invullen.

Nikkels helpt de nieuwsgierige deelnemers al snel uit de droom: de aanpak voor natuurinclusief boeren bestaat niet. 'We pikken op wat ons past, wat we leuk vinden en liefst wat oplevert.' Het gemengd bedrijf experimenteert met mengteelten van veldbonen, haver, erwten, grasklaver en snijmais als ruwvoer voor de legkippen en melkkoeien. 'Als dat dan lukt, is dat toch weer grappig.'

Raaigras

Melkveehouder Stevens neemt de deelnemers mee op pierensafari naar een perceel met deels regulier raaigras en een deel kruidenrijk grasland. Hij steekt de schop in de bodem en laat het resultaat zien voor het bodemleven als er meerdere soorten klaver, cichorei en smalle weegbree in de grasmat zitten. De regenwormen krioelen in de zode.

Stevens hoopt dat natuurinclusief boeren een verdienmodel wordt. 'Via Planet Proof krijgen we een premie op de melk. Maar de samenleving zou ook moeten bijdragen. Met alleen het duimpje omhoog van de burger red je het niet als boer.'

Bron: dit artikel is geschreven door Joost de la Court van Nieuwe Oogst.

Meer informatie

Wilt u ook meer weten over natuurinclusief boeren? Of meer informatie over het project? Neem dan contact op met Ankie de Jong via adjong@projectenltonoord.nl of bel naar 088 8886677. Ook op de website natuur voor elkaar staat meer informatie over het project.

No Comments Yet.

Leave a comment