Evenwichtsbemesting fosfaat noodzakelijk voor bodemvruchtbaarheid

Melkveehouders verdienen extra ruimte. Dat blijkt uit een drie jaar durende pilot evenwichtsbemesting. Projectleider Menno Douma van Projecten LTO Noord coördineerde deze pilot. Het doel van deze pilot was dat melkveebedrijven het gebruik van meststoffen (dierlijk en kunstmest) afstemmen op de onttrekking uit de bodem, zodat zowel een verrijking als een verschraling van de landbouwgronden met fosfaat wordt voorkomen. De 150 deelnemers laten een negatief fosfaatbodemoverschot zien.

Sinds begin 2014 konden individuele bedrijven zich aanmelden voor bedrijfsspecifieke fosfaatgebruikersnormen (BEP). Hierbij kregen ondernemers, die gemiddeld over 3 jaar meer fosfaat afvoeren dan aanwenden, de mogelijkheid om bedrijfsspecifieke fosfaatbemesting uit te voeren. Om aan te tonen dat de afvoer hoger is dan de forfaitaire bemestingsnorm was voorwaarde dat de KringloopWijzer ingevuld werd. De KringloopWijzer is het instrument om de mineralenstromen op een bedrijf in kaart te brengen.

Hoger niveau
Het doel van de BEP-pilot was om het mogelijk te maken dat bedrijven tot een evenwichtsbemesting komen op een hoger niveau dan de huidige forfaitaire gebruiksnormen mogelijk maken. De pilot loopt tot en met 2017 en is gestart onder leiding van LTO Noord en wordt gefinancierd door ZuivelNL. In totaal deden 150 veehouders mee.

Resultaten
De gemiddelde forfaitaire fosfaatnorm op de BEP-pilot bedrijven lag in 2015 op 82 kg per hectare, in 2014 op 86 kg/ha en in 2013 op 85 kg/ha. De bedrijfsspecifieke fosfaatnorm was echter in 2015 97 kg/ha, in 2014 113 kg/ha en in 2013 90 kg/ha en was gemiddeld over 3 jaar 101 kg/ha. De piek in de fosfaatnorm in 2014 is te verklaren door het groeizame weer.

De deelnemende bedrijven zijn met bijna 23.000 liter melk per ha intensiever dan het Nederlandse gemiddelde. Opvallend is ook dat het aantal bedrijven dat de beweiding toepast lager is dan gemiddeld. 55% van de bedrijven zit op kleigrond, 44% op zand en slechts 1 bedrijf op veengrond. Ruim 95% van de bedrijven kan zijn bedrijfsgegevens goed kwijt in de KringloopWijzer. Een andere opmerkelijke conclusie is dat 60% van de deelnemers aan de pilot mest moest afvoeren vanwege een stikstofoverschot. Daarmee voerden zij tegelijkertijd fosfaat af, wat ze uiteindelijk in de vorm van compost of schuimaarde weer moesten aankopen.

Meer informatie? Neem contact op met Menno Douma.

No Comments Yet.

Leave a comment