Eveliens VragenVuur: samen werken aan meer begrip tussen boer en burger

Hoe kunnen we versnippering tegengaan bij de talloze initiatieven die er inmiddels zijn om boeren en burgers dichter bij elkaar te brengen? Evelien legt deze en andere vragen voor in VragenVuur aan Lisanne Oskam, voorzitter van Stichting Boert Bewust.

Evelien: Talloze initiatieven zijn er inmiddels om boeren en burgers dichter bij elkaar te brengen. Allemaal goede initiatieven, maar welk effect hebben al deze goedbedoelde activiteiten? Is er niet te veel versnippering? En werkt het niet beter als boeren en burgers daadwerkelijk samen iets oppakken, zoals bij Herenboeren gebeurt?
Lisanne, vertel eens: wat is Boert Bewust precies?

Lisanne: Boert Bewust werkt aan verbindingen tussen boeren en tuinders en de samenleving. We stimuleren ondernemers in de land- en tuinbouw om in gesprek te gaan met hun omgeving. Alleen zo ontstaat er een goede dialoog, wederzijds respect en meer betrokkenheid van consumenten bij hun voedsel. Alle boeren en tuinders kunnen meedoen; van veehouders tot fruittelers, van gangbaar tot biologisch. Dat is de kracht van Boert Bewust.

Evelien: Dat klinkt goed. Zou mooi zijn als dit in heel Nederland uitgerold zou worden. In hoeveel regio’s zijn jullie nu al actief?

Lisanne: We zijn goed op weg. Inmiddels zijn we al in 7 streken actief, met in totaal 220 deelnemende boeren en tuinders. En daar komen er nog meer bij! Er zijn al een aantal andere streken die belangstelling hebben en waarmee we oriënterende gesprekken voeren.

Evelien: Welke activiteiten onderneemt Boert Bewust om contact te leggen met burgers?

Lisanne: Dat is per streek en zelfs per deelnemende boer of tuinder verschillend. We vinden het belangrijk dat ze activiteiten ondernemen die bij henzelf én de streek passen. Ik kan al wel verklappen dat we in juni een landelijk, groot evenement organiseren. Dat is voor het eerst dat we dat doen. Ook tijdens dit evenement staan activiteiten centraal waarbij het om verbinding draait.

Evelien: Kan je voorbeelden noemen?

Lisanne: De activiteiten variëren van het organiseren van open dagen op de bedrijven tot het organiseren van dates met burgers op Valentijnsdag. Een leuke activiteit om te noemen is ook de Smakelijke Toer in de Gelderse Vallei. Dit is een fietstoer waarbij je langs verschillende boeren bedrijven komt waar je iets kunt proeven. Een ander mooi voorbeeld is de  Sallandse expeditie. Een mooie samenwerking tussen Recreatiebedrijf De Maathoeve en een aantal deelnemers van Salland Boert en Eet Bewust. Je bezoekt een tweetal boerenbedrijven, waar je door het meedoen aan een activiteit meer leert over het leven en werken op de boerderij. Je verzamelt ook producten, waarvan je daarna een boerenlunch klaar maakt en die je zelf mag opeten natuurlijk. 

Evelien: De sleutel tot succes zit ‘m dus vooral in samen dingen doen en niet alleen via allerlei mediakanalen roepen hoe goed boeren en tuinders hun werk doen.

Lisanne: Dat klopt! Het gaat vooral om de interactie. Dan komen de gesprekken en ontstaat er een echte verbinding.

Evelien: Is er niet te veel versnippering? Kan je de krachten met andere boer-burger initiatieven bundelen? Kom je dan niet veel verder?

Lisanne: Daar ben ik het mee eens. Vanuit Boert Bewust zijn we hier ook al mee bezig. We willen graag samen gaan optrekken met organisaties waarbij ‘verbinding’ ook centraal staat. Denk aan Wakker Boer, Boeren van Nederland, Aeres Hogeschool Dronten, LTO Noord en het NAJK. Wij werken aan een gezamenlijk programma om onze krachten te bundelen. Binnenkort komt hier meer over naar buiten. Ik ben er van overtuigd dat we steeds krachtiger worden en dat boeren en burgers elkaar steeds beter weten te vinden!

No Comments Yet.

Leave a comment