Eveliens VragenVuur: de droogte onder vuur, hoe blussen we die brand?

Welke acties kunnen tuinders en boeren ondernemen tegen de droogte? Evelien Kloosterboer legt deze vraag voor aan Geert de Groot, programmamanager Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dit is het eerste deel uit haar vernieuwde column VragenVuur, waarin ze actuele thema’s bespreekt met mensen uit het netwerk van onze organisatie.

Evelien: Het jaar 2018 was het jaar van de droogte. En ook nu is het in veel delen van Nederland nog droger dan normaal. Boeren en tuinders ondervinden dagelijks de gevolgen hiervan. Te weinig gras, te weinig maïs en dus te weinig voeropbrengst voor het vee. Te kleine gewassen of zelfs helemaal geen gezonde gewassen: actie is noodzakelijk! Maar welke acties kunnen boeren en tuinders ondernemen?

Geert:  LTO Nederland heeft vorig jaar al een aantal zaken in gang gezet om de eerste klappen op te vangen. Nu is het tijd voor structurele maatregelen.  Die maatregelen passen binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Evelien: Klopt, maar wat zijn dat dan voor maatregelen?

Geert: De ervaringen met de droogte in 2018 waren voor veel partijen voldoende reden om met elkaar na te denken over een meer weerbaar watersysteem. Daarom maken we nu afspraken met de waterschappen, maar vooral ook met de ondernemers zelf. Zij kunnen met de juiste maatregelen op hun eigen bedrijf al een goede bijdrage leveren.

Evelien: Kan je voorbeelden van dat soort maatregelen geven?

Geert: Een goede bodemstructuur is voor boeren belangrijk. Met de juiste maatregelen kunnen zij daar actief aan werken. Denk ook aan druppelirrigatie waardoor er zuiniger met water wordt omgegaan of peilgestuurde drainage.

Evelien: Zijn er al gebieden waar ze concreet aan de slag zijn?

Geert: Een mooi voorbeeld is Rivierenland. Hier kunnen boeren en tuinders gebruik maken van een stimuleringsregeling voor maatregelen die de waterbeschikbaarheid verbeteren. Op de Veluwe start er een project onder de noemer ‘Samen werken aan agrarische watermaatregelen in Zuidoost-Veluwe’. Ondernemers die meedoen, kunnen een bedrijfswaterplan op maat laten maken. Zo krijgen ze precies in beeld welke maatregelen ze op hun bedrijf kunnen nemen om de waterbeschikbaarheid de komende jaren te verbeteren.

Evelien: Dat is inderdaad heel erg mooi. Zo werken boeren gericht aan de waterkwantiteit en hebben ze er voor hun eigen bedrijf ook nog wat aan. Samen de droogte te lijf èn een betere bedrijfsvoering!

Meer lezen over het DAW? Kijk op www.agrarischwaterbeheer en download het jaarverslag 2018.

Op deze plek in de Nieuwsbrief las u altijd een blog van Evelien Kloosterboer, onze directeur. Vanaf nu vuurt ze vragen af op mensen uit het netwerk van onze organisatie. Op deze manier maakt u kennis met ons professionele netwerk. Bent u bereid een keer deel te nemen aan VragenVuur? Neem contact met ons op via info@projectenltonoord.nl!

No Comments Yet.

Leave a comment