Energieneutrale Melkveehouderij op de kaart in Utrecht

Op donderdagavond 27 oktober stond het thema energieneutrale melkveehouderij centraal tijdens de Avond van de Utrechtse Melkveehouderij in Bunnik. De inzet van Utrecht is om in de komende vijf jaar toe te werken naar een energieneutrale melkveehouderij. Om dit te realiseren, is het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij in het leven geroepen. Collega’s Wouter Veefkind en Gideon Kuijpers zijn namens Projecten LTO Noord betrokken bij de uitvoering van dit project.

Tijdens de avond in Bunnik werden drie voorbeeldbedrijven gepresenteerd die de komende tijd aan de slag gaan om energieneutraal te worden. De drie geselecteerde voorbeeldbedrijven zijn Menno Veldhuizen uit Eemdijk, Robert & Willeke Peek uit Wilnis en Jan Oskam uit Leusden. Pieter van der Grift, lid van de stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij, stelde de voorbeeldbedrijven aan de ruim 100 aanwezige melkveehouders voor. ‘Dit zijn bedrijven waarin u zich herkent. Ze laten zien wat wel, en wat niet kan. We richten ons eerst op de korte termijn. Kleine investeringen, waar al grote stappen mee gezet worden. Vervolgens kijken we naar duurzame opwekking. De uitdaging die ligt bij de voorbeeldbedrijven is om de opgedane kennis aan u over te brengen en u te ontvangen op hun erf.’ De drie melkveehouders kregen een vlag en bord als voorbeeldbedrijf overhandigd van Bart Krol, gedeputeerde Provincie Utrecht.

Voorloper
‘Waarom is dit thema zo belangrijk? En waarom geloof ik er ook in?’, stelde Bart Krol, zichzelf de vraag tijdens zijn presentatie over eerder op de avond. ‘Omdat we juist nu we in de diepste put zitten, eruit moeten kruipen en vol gas moeten gaan. Als u minder energie verbruikt, is het in eerste instantie een reductie van kosten. Elke bespaarde euro houdt u dan in uw portemonnee. Als we innoveren, blijven we voorop lopen ten opzichte van andere landen.’

Eenvoudige besparingen
Greet Ruitenberg, trajectleider Energieneutrale Melkveehouderij, zoomde in op de energiescans en de lessen die eruit getrokken worden. Hieruit bleek dat de grootste verbruikers drie keer zoveel energie verbruiken als de best scorende groep. Ruitenberg gaf ook aan dat nog lang niet alle (nieuwe) bedrijven een voorkoeler en een warmteterugwinningsinstallatie hebben. ‘We gaan vooruit, maar er is nog een hele weg te winnen. Ook als we in het bezit zijn van een voorkoeler of warmteterugwinning moeten we onszelf afvragen of deze doen wat ze moeten doen. Met een betere afstelling, kan soms al het dubbele bespaard worden. De eerste stap begint bij besparen, en daarna komt duurzame opwekking.’

Verder op de avond kwam het onderwerp monomestvergisting aan bod. Jan Willem Straatsma van Friesland Campina vertelde meer over de mogelijkheden en de bijzondere openstelling van de SDE-subsidie, waarbij 150 miljoen beschikbaar is voor de investering in monomestvergisters.

Meer informatie
Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht vloeit voort uit activiteiten van de stuurgroep Landbouw in Utrecht-West en wordt voor de hele provincie uitgevoerd door gebiedscoöperatie O-gen en programmabureau Utrecht-West. Het project Voorbeeldbedrijven is icoonproject binnen Energieneutrale Melkveehouderij en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht en LTO Noord fondsen. Het project wordt uitgevoerd door Projecten LTO Noord. Meer informatie vindt u op www.lami.nl.

No Comments Yet.

Leave a comment