Energieneutrale melkveehouderij afgerond

Onlangs is het project Energieneutrale Melkveehouderij afgerond. In de provincie Utrecht werd onder leiding van projectleider Wouter Veefkind en met medewerking van melkveehouders onderzocht hoe een melkveehouderij energieneutraal kan ondernemen. Er werden vragen als 'welke investering levert het meest op voor agrariërs' en 'waar en hoe begin je als melkveehouder?' beantwoord.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot van de provincie Utrecht ontving op de boerderij van Robert en Willeke Peek in Wilnis het adviesrapport ‘Energieneutrale Melkveehouderij, leren van een traject’. Het rapport doet verslag van de ervaringen rondom het verlagen en verduurzamen van het energieverbruik op melkveehouderijbedrijven .‘Mooi dat de mensen van de voorbeeldbedrijven bereid zijn geweest om hun nek uit te steken en dat we samen lessen kunnen trekken. Het is belangrijk dat de agrarische sector gaat verduurzamen, maar daarbij is het een voorwaarde om dat te baseren op een duurzaam verdienmodel.’

Aandachtspunten uit de onderzoeksperiode

De onderzoeksperiode bracht een aantal duidelijke aandachtspunten naar voren. Energieverbruik verduurzamen begint met inzicht in het verbruik. In de melkveehouderij gaat het om het melken, het koelen, het reinigen, het verwarmen van het water voor de koeien en de verlichting. Door doordacht te besparen in al deze onderdelen van het bedrijfsproces, kan een melkveehouder zijn energieverbruik van gemiddeld 50 kWh voor 1000 kg melk, terugbrengen tot zo’n 26/27 kWh per 1000 kg melk. Een volledig duurzaam ingericht nieuw bedrijf verbruikt nog maar 20 kWh per 1000 kg melk.

Meer informatie

Het volledige persbericht staat op de website lami.nl. Wilt u meer informatie over duurzaam ondernemen, energie opwekken en energieneutrale landbouw? Kijk dan hier of neem contact op met Wouter Veefkind via wveefkind@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment