Energie besparen is aantrekkelijk voor melkveehouders

In het project Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht is jarenlang kennis gedeeld met melkveehouders over hoe zij op hun bedrijf aan energiebesparing kunnen werken. Op 30 oktober vond een afsluitende bijeenkomst plaats op het melkveebedrijf van de familie Oskam. Jan Oskam: “In het traject heb ik veel inzicht gekregen in het energiegebruik op mijn bedrijf.”

Het traject startte in 2016. Er werden veel informatiebijeenkomsten voor veehouders georganiseerd over energiebesparing en -opwekking. Concrete voorbeelden stonden daarin centraal. Zo werden drie voorbeeldbedrijven drie jaar lang gevolgd en begeleid door een adviseur, waaronder het bedrijf van de familie Oskam. Daarbij werden het energiegebruikspatroon van het bedrijf en de besparingsmogelijkheden in beeld gebracht.

Stokje doorgeven

NMU-directeur en stuurgroepvoorzitter van het traject Joris Hogenboom blikte in zijn inleiding terug op het traject en de geboekte resultaten. “We hebben veel bijeenkomsten gehad, veel informatie verzameld en geleerd van de praktijk. Al die ervaringen gaan we ontsluiten. In termen van energiebesparing, bijdragen aan het klimaat en de eigen portemonnee hebben boeren hier iets aan. Vanaf nu gaan we het stokje op andere manieren doorgeven.”

Besparen is aantrekkelijk

Adviseur Greet Ruitenberg was drie jaar lang betrokken bij de voorbeeldbedrijven. “We hebben gekeken hoe we het thema energiebesparing aantrekkelijker konden maken voor boeren om mee aan de slag te gaan. Op het bedrijf moeten vaak meerdere factoren worden aan gepakt. Besparen is aantrekkelijk, voor jezelf als ondernemer en in collectief opzicht. In het traject zijn we bezig geweest met hoe de stal uiteindelijk vorm krijgt om zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan.” Jan Oskam gaf aan veel geleerd te hebben in het traject. “We zijn drie jaar aan het meten geweest op ons bedrijf. Nadat ik een nieuwe stal gebouwd had was mijn energieverbruikspatroon flink gestegen. Dat hebben we nu zoveel mogelijk naar beneden gebracht, al heb ik wel gezien dat je de grootste slagen kunt slaan door bij nieuwbouw goed te kijken naar de inrichting qua energieverbruik. In het traject heb ik veel inzicht gekregen in het energiegebruik op mijn bedrijf. Ik weet nu van verschillende apparaten en machines wat ze aan stroom verbruiken en monitor dat ook om tijdig in te kunnen springen als er iets verandert.”

Brochure

Tijdens de bijeenkomst werd de brochure Energie besparen in de stal geïntroduceerd. De brochure laat zien welk energiegebruik op een bedrijf haalbaar is. Voor de vijf grote verbruikers, te weten melken, koelen, reinigen, drinkwatervoorziening en verlichting wordt aan de hand van vijf vragen aangegeven hoe een energiezuinige oplossing eruit ziet. En er wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om het gebruik van op het bedrijf geproduceerde duurzame energie te verhogen.
Een energiezuinige oplossing is bij aanschaf vaak wat duurder maar in het gebruik uiteindelijk voordeliger. Nu zijn investeringskosten vaak doorslaggevend bij de aankoop van apparatuur. Let niet alleen hierop, maar kijk naar de totale kosten tijdens het gebruik van apparatuur. Betrek kosten voor energie en onderhoud hierin.  Er zijn al veel mooie oplossingen ‘op de markt’.

De brochure is te vinden op www.lami.nl. Daar kunt u ook een papieren exemplaar bestellen.

Het traject Energieneutrale Melkveehouderij maakt deel uit van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie. De provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Programmabureau Utrecht-West werken samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers blijvend een gezond bedrijf kunnen runnen.

Het traject wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Utrecht en LTO Noord Fondsen.

No Comments Yet.

Leave a comment