‘Elke natuurlijke geboorte is economisch rendement’

Met het project Bewust Natuurlijk Luxe werken LTO Nederland vakgroep Vleesveehouderij en de stamboeken Belgisch WitBlauw (BWB) en Verbeterd Roodbont (VRB) aan het verhogen van het draagvlak voor meer natuurlijke geboorten bij deze vleesveerassen. Het meten van bekkenmaten bij de koeien is daarbij een onmisbare stap. ‘Hoe groter het bekken van de koe is, des te groter is de kans dat een koe natuurlijk kan afkalven’, zegt VRB-fokker Bert van Abeelen uit Dorst.

Van Abeelen is naast veehouder ook pelvimetrist en startend BNL-praktijkcoördinator. Hij is voorstander van het natuurlijk afkalven. ‘Ik heb niks tegen een keizersnede, maar een natuurlijke geboorte met levend kalf is veel mooier. Bovendien is het voor boeren minder kostbaar. Elke natuurlijke geboorte is meer rendement.’ Als pelvimetrist heeft Van Abeelen veel ervaring met het meten van bekkenmaten. ‘Grotere dieren hebben meestal een ruimer bekken en dus meer kans om natuurlijk af te kalven. Door gebruik te maken van fokwaarden kunnen veehouders hun foklijnen aanpassen en doelgericht fokken op koeien met ruimere bekkenmaten. Het mooiste is om moderne dikbilkoeien te fokken die natuurlijk kunnen afkalven, met behoud van kwaliteit en exterieur. Economisch interessante dieren dus, want het gaat uiteindelijk om wat er onder de streep overblijft.’

Het fokken op luxe is indirect gepaard gegaan met het fokken op een kleiner bekken. Hierdoor worden bij Belgisch WitBlauw en Verbeterd Roodbont de meeste kalveren via een keizersnede geboren. Consequentie is dat het uitvoeren van een keizersnede bij deze rassen meer en meer routinewerk is geworden voor veeartsen. Tegelijkertijd is de maatschappelijke weerstand tegen deze ontwikkeling toegenomen. Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma heeft in 2013 in de Beleidsbrief Dierwelzijn het zwaard van Damocles boven dit deel van de Nederlandse vleesveesector gehangen. Zij dreigt met een fokverbod als geen stappen worden gezet om het aantal natuurlijke geboorten te verhogen. In 2014 heeft LTO Nederland vakgroep Vleesveehouderij samen met projectpartners Belgisch Witblauw Stamboek en het stamboek Verbeterd Roodbont het plan van aanpak ‘Naar meer natuurlijke geboorten’ gepresenteerd. Dit moet in de komende vijftien tot twintig jaar leiden tot een verviervoudiging van het percentage natuurlijke geboorten.

’Het afgelopen jaar hebben we veel informatie van voorloper-projecten bij elkaar gebracht en doorontwikkeld. Zo krijgen veehouders nu een bedrijfsoverzicht met de fokwaarden van hun koeien als ze de bekkenmaten hebben laten meten. In combinatie met het publiceren van de fokwaarden voor binnenbekkenmaten van stieren is nu het verhaal compleet op het gebied van de fokkerij voor dit doel’, vertelt projectleider Saskia Scheer van Projecten LTO Noord. ‘ Het onderwerp begint meer en meer te leven bij veehouders. Dit jaar hebben we bij 1.352 dieren op 115 bedrijven de bekkenmaten gemeten. Dat is bijna drie keer zoveel als vorig jaar. Komend meetseizoen moeten we die stijgende lijn zien vast te houden. Daarom gaat Bert als praktijkcoördinator meer voorlichting geven en veehouders bezoeken. Daarnaast gaan we met groepen veehouders meer managementfactoren uitwerken, zoals voedingsstrategie en rendement.’

Op 19 november organiseert Projecten LTO Noord voor Bewust Natuurlijk Luxe centraal in land de jaarlijkse kennisdag. Meldt u aan als gebruiker van VleesveeNET.nl om de allerlaatste informatie automatisch te ontvangen. Via www.bewustnatuurlijkluxe.nl vindt u ook de meest recente lijsten met fokwaarden van stieren voor binnenbekkenmaten.

Foto: Saskia Scheer en Bert van Abeelen tussen het Verbeterd Roodbont. Artikel en foto door Gerben van den Broek voor Projecten LTO Noord.

No Comments Yet.

Leave a comment