Effectieve bespuiting en emissie terugdringen

In het project 'Perceelemissie in de hand' werkt projectleider Dirk-Johan Feenstra samen met Delphy aan kennisdeling over effectieve bespuiting en het terugdringen van emissie. Zo werd onlangs een bijeenkomst voor boeren gehouden waar 3 spuittechnieken werden gedemonstreerd die leiden tot 20-30% driftreductie. Lees meer in onderstaand artikel van Nieuwe Oogst.

Boeren zagen op het land van Gosse Jensma en Tineke de Vries in Hallum (pilotbedrijf in het project) drie verschillende spuittechnieken die leiden tot 20 tot 30 procent driftreductie. De testbedekking werd gedaan met watergevoelig papier.

De optimale effectiviteit van een bespuiting is volgens Delphy afhankelijk van hoeveelheid water, vloeistofverdeling, indringing in het gewas en plantbedekking en het soort middel. Ook de gewasstand, weerssituatie, techniek, instelling van de machine en het gebruik van de machine spelen een rol.

'We zoeken in het project naar haalbare, effectieve en betaalbare middelen om de emissie naar het oppervlaktewater te beperken. Als we dat niet doen, worden er meer middelen verboden. Dat zie ik als een een bedreiging', motiveerde Harm Brinks van Delphy. 

Dubex

Een van de boeren die zijn machine demonstreerde was Kees van der Bos uit Holwerd. Hij investeerde in platen aan zijn Dubex-spuit om emissie te beperken. Nu spuit hij maximaal 20 centimeter boven het gewas.

'Met dezelfde hoeveelheid vloeistof haal ik een driftreductie van 20 procent. Maar het grijpt ook fors in, ik heb schade gespoten. We moeten het leren', vertelt de akkerbouwer.

Meer informatie

Meer informatie over het project 'Perceelemissie in de hand'? Neem dan contact op met Dirk-Johan Feenstra via dfeenstra@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

Bron: Nieuwe Oogst.

No Comments Yet.

Leave a comment