Eerste koolstofcertificaat uitgegeven vanuit Valuta voor Veen

De eerste uitgifte van CO2-certificaten in ruil voor verhoging van het waterpeil van de veengrond is uitgegeven: met het project Valuta voor Veen waarbij collega Bianca Domhof is betrokken, worden agrariërs gecompenseerd die hun waterpeilen verhogen en zo CO2 uitstoot verminderen. Melkveehouder Sjoerd Miedema uit Haskerdijken kreeg het eerste certificaat, lees meer in onderstaand artikel van Veldpost.

De peilverhoging maakt onderdeel uit van het project Valuta voor Veen (VvV), waarbij door het verhogen van het waterpeil in agrarische gebieden veenoxidatie en daarmee de uitstoot van CO2 daalt. De CO2-besparing kan worden verkocht in de vorm van gecertificeerde CO2-certificaten. Deze certificaten worden verkocht aan kopers die hun eigen CO2-uitstoot willen compenseren. Alle CO2- certificaten voor het eerste jaar zijn al verkocht. Eén van de kopers is het palletverpakkingsbedrijf XT Orange. Dit bedrijf wil klimaatneutraal produceren en kan de uitstoot met de aankoop van de CO2-certificaten compenseren. Voor de overige certificaten zijn gesprekken gaande met geïnteresseerde kopers.

Lagere opbrengst compenseren

Naar schatting kunnen grondeigenaren met de uitgifte van koolstofcertificaten jaarlijks 400 tot 700 euro per hectare verdienen. Veehouder Miedema kan de lagere opbrengsten door de peilverhoging op 32 ha van zijn grond compenseren met de verkoop van de certificaten. De peilverhoging vindt voor 10 jaar plaats. Volgens berekeningen wordt de uitstoot van CO2 verminderd met 4.370 ton CO2 voor de gehele locatie voor 10 jaar.

Korter groeiseizoen

Volgens projectleider Arnoud de Vries van Valuta voor Veen vindt veehouder Miedema het belangrijk dat het veenweidegrond niet verdwijnt. „Door rekening te houden met wanneer hij het land op gaat, kan hij er prima mee overweg. Het groeiseizoen is door de peilverhoging minder lang, maar dit verlies compenseert hij nu met de verkoop van de certificaten.”

Lees verder op Veldpost

No Comments Yet.

Leave a comment