Een leven lang leren en oogsten

Herfst 2018 is vooral genieten van het mooie weer. Herfst is ook de periode in het jaar van oogsten. Wat hadden boeren nog graag een extra snede gras geoogst of meer water op hun gewassen gehad. Het bleef maar mooi en droog weer.
Bewust onbekwaam?

Aan oogsten gaat altijd iets vooraf. En dat is voor mij een mooie link naar de diverse projecten waarin onze projectleiders bezig zijn met scholing. In veel opdrachten werken wij samen aan bewustwording. Je moet je eerst realiseren dat je ‘onbekwaam’ bent  om jezelf te motiveren voor  ontwikkeling en scholing.

Ontwikkelen en ontplooien is een must

Lang niet alle ondernemers in de agrarische sector zijn onbekwaam. Steeds weer word je als ondernemer geconfronteerd met wijzigende regelgeving, een omgeving die blijft veranderen of onbetrouwbare afspraken. Meegaan met de actualiteit en jezelf blijven ontwikkelen en ontplooien, is een ‘must’. En dat besef is er bij de meeste ondernemers.

Onderwijs en bedrijfsleven trekken samen op

Het onderwijs en het bedrijfsleven hebben nadrukkelijk naar elkaar uitgesproken dat zij met elkaar in gesprek blijven. Zij trekken gezamenlijk op, ontwikkelen samen activiteiten, voelen de verantwoordelijkheid om dit met elkaar te doen en communiceren daar samen over.  Er is voor gekozen om  projectmatig activiteiten op te zetten en thematisch aan de slag te gaan. Om dit vorm te geven zijn er vijf hoofdthema’s geformuleerd in een gezamenlijke agenda. Eén hoofdthema is ‘Leven Lang Leren.’

Leven Lang Leren

Het project ‘Opleiden Melkveehouderij’ brengt  vraag en aanbod van kennis in de melkveehouderij bij elkaar. Dat draagt bij aan een sterkere melkveehouderijsector. Het project is altijd actueel en nodig om de vooraanstaande positie van de melkveehouderij te behouden. En dat ondanks de voortdurende veranderingen.

Voordelen oogsten

Projectleider Elsbeth Veltink peilt als verbinder de behoefte van ondernemers en werkenden om tot een beter aansluitend en overzichtelijker kennisaanbod te komen. Er ontstaat dan  inzicht in het (bij)scholingsaanbod en de ontwikkelingen in de arbeidsmarktbehoefte van de melkveehouderij. Op de website van Opleiden Melkveehouderij staat het actuele scholingsaanbod. Een mooi project waar de ondernemers zeker de voordelen van zullen oogsten!

No Comments Yet.

Leave a comment