Start Me Up voor jonge VKO-boeren

Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) is wegens succes verlengd tot en met 2021. Projectleider Elsbeth Timmerman-Veltink is verantwoordelijk voor de coördinatie rondom dit project, de communicatie wordt ook uitgevoerd door Projecten LTO Noord. 'Wij stellen ons programma af op de ondernemers om goed aan te sluiten op hun leerwensen', vertelt projectleider Elsbeth Timmerman-Veltink.

Vruchtbare Kringloop Overijssel richt zich op het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid van Overijsselse agrarische bedrijven. Aan het project doen 430 melkveehouders, 11 loonwerkers en 12 akkerbouwers mee. Ze zijn regionaal verdeeld in studiegroepen. Henk Jolink, lid van het regiobestuur van LTO Noord regio Oost: ‘Bij boeren zelf zit veel kennis. Het onderling uitwisselen daarvan, is deel van het succes van het project. Binnen VKO werken we met de KringloopWijzer, waardoor we beschikken over eenduidige cijfers. Daardoor kun je goed onderling vergelijken.’

Vakmanschap

Jolink is blij dat het gelukt is om afspraken te maken over een verlenging van VKO. ‘De uitdagingen waarmee boeren te maken hebben, worden steeds groter. Denk aan vraagstukken op het gebied van klimaat, biodiversiteit, water en bodem. Het beroep op het vakmanschap van agrarische ondernemers neemt hierdoor toe. Toen ik van school kwam, was het nog een stuk simpeler. Als een gewas minder goed groeide, gooide je er wat meer mest op. Dat kan niet meer. VKO helpt ondernemers het mogelijk maken dat ze over 10 jaar nog kunnen boeren.’

De uitvoering van VKO is de komende jaren wederom in handen van Projecten LTO Noord. ‘Wij kijken goed naar de verwachtingen, het kennisniveau en de interesse van de ondernemers. Zo kunnen we goed aansluiten op hun leerwensen’ vertelt projectleider Elsbeth Timmerman-Veltink. ‘Wat we bijvoorbeeld gaan doen is het vergroten van het aantal zogenoemde kennisgroepen naar 10.

Start Me Up

Een kennisgroep is bedoeld voor ondernemers die een stap extra willen zetten rondom een afgesproken thema, denk aan  ammoniakreductie. Boeren in een kennisgroep krijgen ook individuele begeleiding. Aan de andere kant vormen we ook zogenoemde Start Me Up-groepen. Dit zijn studiegroepen voor ondernemers die aan de slag willen met kringlooplandbouw en daarin een eerste stap willen zetten onder leiding van experts. We denken onder meer aan speciale Start Me Up-groepen voor jonge boeren. Ook hopen we meer akkerbouwers bij VKO te betrekken, door ook voor hen nieuwe studiegroepen te vormen.’

Belangenbehartiging

Een mooi neveneffect van de Vruchtbare Kringloop-projecten is volgens LTO Noord-bestuurder Jolink dat ze de belangenbehartigers ondersteunen in hun werk. ‘Als we bijvoorbeeld met de provincie spreken, kunnen we harde cijfers op tafel leggen om het effect van bepaalde maatregelen aan te tonen.’

Meer informatie

Wie belangstelling heeft om mee te doen aan VKO, kan meer informatie vinden op vruchtbarekringloopoverijssel.nl. Aanmelden kan ook door te mailen naar overijssel@vruchtbarekringloop.nl of neem contact op met Elsbeth Timmerman via etimmerman@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

Dit artikel is geschreven in opdracht van Projecten LTO Noord door Berrie Klein Swormink en stond in Nieuwe Oogst in 28 september.

No Comments Yet.

Leave a comment