DLV en Projecten LTO Noord wijzen op belang organische mest voor akkerbouw

DLV en Projecten LTO Noord onderzochten recent hoeveel een akkerbouwbedrijf kan besparen op mestkosten door optimaal gebruik te maken van organische mest. Voor akkerbouwbedrijven op kleigrond is er jaarlijks zo’n € 7.000,- tot € 8.000,- te besparen. Projecten LTO Noord voerde samen met DLV Plant een deskstudie uit naar de mogelijkheden. Ook verzorgde Projecten LTO Noord de communicatie over de resultaten. Dit leidde tot een 4-pagina artikel in weekblad Boerderij no. 15 van 5 januari 2016.

No Comments Yet.

Leave a comment