Om in de agenda te zetten: woensdag 21 juni houdt Proeftuin Natura 2000 een Demodag Ammoniak in Lemelerveld, van 10.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze dag krijgen melkveehouders meer inzicht en praktische handvaten aangereikt voor het verminderen van ammoniakemissie op hun bedrijf. Projecten LTO Noor is samen met Wageningen UR verantwoordelijk voor de organisatie van deze dag.

Het deelproject Proef op de Som organiseert een Demodag om de activiteiten met haar deelnemers, afkomstig uit acht provincies, af te sluiten. De dag staat open voor iedereen die geïnteresseerd is. Aanmelden kan via dit formulier.

Velddemonstraties

Waar ontstaat ammoniak op een melkveebedrijf en wat kun je er aan doen? Op het programma staan velddemonstraties met het uitrijden van met water verdunde mest, maar ook de thema’s weidegang en rantsoen komen uitgebreid aan bod. Tevens zijn ondersteunende managementinstrumenten te bekijken. Het bedrijf van deelnemer Rolf Roelofs aan de Heideparkweg 11 (8151 PR) te Lemelerveld is gastbedrijf van de dag en staat centraal bij de verschillende activiteiten.